sen_beirat_einl_20110606.pdf
hau_einl_20120820.pdf
skp_einl_20151130.pdf
jss_einl_20130812.pdf
swf_einl_20161206.pdf
swf_einl_20160919.pdf
skp_einl_20131024.pdf
swf_einl_20130131.pdf
swf_einl_20110913.pdf
stv_einl_20130225.pdf
bau_einl_20160908.pdf
uvs_einl_20170718.pdf
jss_einl_20120322.pdf
swf_einl_20110404.pdf
bau_einl_20171109.pdf
swf_einl_20170403.pdf
hau_einl_20130219.pdf
bau_einl_20111107.pdf
hau_einl_20131029.pdf
stv_einl_20131212.pdf
uvs_einl_20161103.pdf
swf_prot_20110411.pdf
bau_einl_20110621.pdf
hau_einl_20160926.pdf
jss_einl_20150604.pdf
hau_einl_20170710.pdf
swf_einl_20150615.pdf
swf_einl_20110411.pdf
swf_einl_20161116.pdf
stv_einl_20151001.pdf
bau_einl_20120806.pdf
jss_einl_20120416.pdf
uvs_einl_20160526.pdf
uvs_einl_20120228.pdf
bau_einl_20130418.pdf
stv_einl_20140612.pdf
stv_einl_20121115.pdf
kga_einl_20130506.pdf
bau_einl_20141027.pdf
hau_einl_20161121.pdf
hau_einl_20150223.pdf
skp_einl_20160913.pdf
bau_einl_20110919.pdf
swf_einl_20160411.pdf
jss_einl_20110825.pdf
bau_einl_20131121.pdf
stv_einl_20121213.pdf
hau_einl_20130422.pdf
jss_einl_20120814.pdf
hau_einl_20120613.pdf
hau_einl_20121112.pdf
bau_einl_20121108.pdf
jss_einl_20170207.pdf
swf_einl_20110523.pdf
stv_einl_20161214.pdf
jss_einl_20140918.pdf
bau_einl_20161110.pdf
hau_einl_20110922.pdf
bau_einl_20120417.pdf
gwa_einl_20130930.pdf
swf_einl_20140701.pdf
bau_einl_20121204.pdf
bau_einl_20150205.pdf
hau_einl_20141028.pdf
stv_einl_20120426.pdf
jss_einl_20131031.pdf
bau_einl_20160121.pdf
stv_einl_20130617.pdf
swf_einl_20140324.pdf
swf_einl_20130826.pdf
bau_einl_20111024.pdf
bau_einl_20130221.pdf
hau_einl_20170515.pdf
skp_einl_20131125.pdf
skp_einl_20120522.pdf
uvs_einl_20130314.pdf
skp_einl_20130819.pdf
bau_einl_20110815.pdf
skp_einl_20131202.pdf
swf_einl_20120604.pdf
stv_einl_20111117.pdf
uvs_einl_20111031.pdf
skp_einl_20140130.pdf
hau_einl_20151116.pdf
uvs_einl_20121029.pdf
skp_einl_20161206.pdf
uvs_einl_20140610.pdf
jss_einl_20170328.pdf
bau_einl_20120130.pdf
hau_einl_20111212.pdf
bau_einl_20140213.pdf
jss_einl_20170905.pdf
uvs_einl_20130815.pdf
swf_einl_20170918.pdf
jss_einl_20141202.pdf
stv_einl_20150129.pdf
bau_einl_20160418.pdf
uvs_einl_20131107.pdf
uvs_einl_20141202.pdf
jss_einl_20130321.pdf
jss_einl_20161115.pdf
stv_einl_20140602.pdf
bau_einl_20131203.pdf
stv_einl_20120614.pdf
swf_einl_20111206.pdf
hau_einl_20111114.pdf
bau_einl_20160414.pdf
bau_einl_20120228.pdf
bau_einl_20120924.pdf
skp_einl_20121101.pdf
stv_einl_20130905.pdf
jss_einl_20140708.pdf
stv_einl_20130425.pdf
uvs_einl_20151105.pdf
stv_einl_20171011.pdf
bau_einl_20161206.pdf
skp_einl_20121204.pdf
hau_einl_20170306.pdf
hau_einl_20140403.pdf
jss_einl_20111027.pdf
uvs_einl_20150616.pdf
skp_einl_20171009.pdf
hau_einl_20161212.pdf
swf_einl_20111121.pdf
swf_einl_20121204.pdf
hau_einl_20141208.pdf
swf_einl_20150217.pdf
jss_einl_20161205.pdf
uvs_prot_20160712.pdf
skp_einl_20130411.pdf
skp_einl_20110606.pdf
jss_einl_20110609.pdf
swf_einl_20110620.pdf
jss_einl_20110505.pdf
uvs_einl_20121204.pdf
bau_einl_20170615.pdf
swf_einl_20120228.pdf
jss_einl_20130124.pdf
hau_einl_20170925.pdf
jss_einl_20170530.pdf
bau_einl_20160216.pdf
swf_einl_20170511.pdf
bau_einl_20150831.pdf
stv_einl_20151210.pdf
swf_einl_20120301.pdf
skp_einl_20161114.pdf
uvs_einl_20161205.pdf
swf_einl_20131028.pdf
hau_einl_20131209.pdf
hau_einl_20121210.pdf
hau_einl_20130902.pdf
jss_einl_20140415.pdf
stv_einl_20140918.pdf
bau_einl_20170209.pdf
jss_einl_20131203.pdf
stv_einl_20120308.pdf
swf_einl_20150921.pdf
stv_einl_20161124.pdf
bau_einl_20110414.pdf
uvs_einl_20170427.pdf
bau_einl_20130923.pdf
skp_einl_20141201.pdf
jss_einl_20121204.pdf
uvs_einl_20170703.pdf
stv_einl_20160428.pdf
stv_einl_20160929.pdf
jss_einl_20121030.pdf
hau_einl_20120305.pdf
skp_einl_20120126.pdf
swf_einl_20120503.pdf
bau_einl_20130808.pdf
skp_einl_20140320.pdf
skp_einl_20111206.pdf
swf_einl_20120213.pdf
stv_einl_20150630.pdf
skp_einl_20120816.pdf
stv_einl_20121025.pdf
uvs_einl_20160915.pdf
hau_einl_20110627.pdf
kga_einl_20120503.pdf
hau_einl_20160627.pdf
hau_einl_20121022.pdf
stv_einl_20170713.pdf
skp_einl_20170206.pdf
uvs_einl_20170911.pdf
swf_einl_20150427.pdf
swf_einl_20130218.pdf
jss_einl_20150331.pdf
bau_einl_20150512.pdf
jss_einl_20131121.pdf
swf_einl_20131118.pdf
stv_einl_20150226.pdf
stv_einl_20120514.pdf
bau_einl_20170406.pdf
swf_einl_20141006.pdf
swf_einl_20160613.pdf
bau_einl_20151201.pdf
uvs_einl_20170629.pdf
swf_einl_20151201.pdf
skp_einl_20150611.pdf
skp_einl_20170327.pdf
hau_einl_20160218.pdf
bau_einl_20140310.pdf
swf_einl_20110509.pdf
bau_einl_20131028.pdf
swf_einl_20140310.pdf
bau_einl_20131118.pdf
jss_einl_20150924.pdf
skp_einl_20170529.pdf
stv_einl_20131104.pdf
swf_einl_20120416.pdf
bau_einl_20130128.pdf
hau_einl_20150928.pdf
jss_einl_20120228.pdf
bau_einl_20111121.pdf
bau_einl_20170912.pdf
swf_einl_20130916.pdf
stv_einl_20110524.pdf
swf_einl_20160713.pdf
jss_einl_20160609.pdf
skp_einl_20140527.pdf
hau_einl_20160425.pdf
stv_einl_20150521.pdf
bau_einl_20121101.pdf
swf_einl_20130318.pdf
jss_einl_20160920.pdf
swf_einl_20121119.pdf
swf_einl_20130415.pdf
jss_einl_20160310.pdf
bau_einl_20140515.pdf
uvs_einl_20140520.pdf
swf_einl_20120813.pdf
jss_einl_20140522.pdf
stv_einl_20151119.pdf
stv_einl_20110630.pdf
uvs_einl_20160317.pdf
uvs_einl_20140318.pdf
bau_einl_20110523.pdf
stv_einl_20141030.pdf
swf_einl_20141117.pdf
stv_einl_20140410.pdf
hau_einl_20140915.pdf
bau_einl_20130620.pdf
swf_einl_20130805.pdf
jss_einl_20120503.pdf
uvs_einl_20110413.pdf
bau_einl_20111004.pdf
swf_einl_20131203.pdf
stv_einl_20160630.pdf
einl_uvs_20110901.pdf
stv_einl_20170309.pdf
bau_einl_20160712.pdf
stv_einl_20111215.pdf
skp_einl_20160606.pdf
hau_einl_20150519.pdf
uvs_einl_20110901.pdf
skp_einl_20140911.pdf
jss_einl_20140116.pdf
bau_einl_20141201.pdf
skp_einl_20120326.pdf
uvs_einl_20120809.pdf
skp_einl_20120228.pdf
hau_einl_20140526.pdf
swf_einl_20141202.pdf
hau_einl_20110516.pdf
swf_einl_20140210.pdf
bau_einl_20140630.pdf
jss_einl_20151130.pdf
jss_einl_20171107.pdf
hau_einl_20120423.pdf
stv_einl_20141211.pdf
bau_einl_20111205.pdf
bau_einl_20150709.pdf
swf_einl_20170703.pdf
bau_einl_20130321.pdf
jss_einl_20140317.pdf
stv_einl_20160222.pdf
skp_einl_20110829.pdf
swf_einl_20140512.pdf
stv_einl_20110504.pdf
bau_einl_20150319.pdf
uvs_einl_20150210.pdf
jss_einl_20120521.pdf
swf_einl_20150409.pdf
swf_einl_20121105.pdf
stv_einl_20170518.pdf
uvs_einl_20120703.pdf
bau_einl_20121119.pdf
bau_einl_20170718.pdf
kga_einl_20120903.pdf
swf_einl_20111107.pdf
swf_einl_20121101.pdf
uvs_einl_20110608.pdf
bau_einl_20140127.pdf
swf_einl_20160418.pdf
bau_einl_20120807.pdf
swf_einl_20151109.pdf
swf_einl_20120703.pdf
bau_einl_20120605.pdf
bau_einl_20120301.pdf
skp_einl_20160307.pdf
jss_einl_20110620.pdf
skp_einl_20111027.pdf
swf_einl_20170220.pdf
bau_einl_20150119.pdf
uvs_einl_20120515.pdf
skp_einl_20170904.pdf
gwa_einl_20131017.pdf
uvs_einl_20170406.pdf
bau_einl_20120320.pdf
jss_einl_20150122.pdf
bau_einl_20151110.pdf
uvs_einl_20151130.pdf
uvs_einl_20160712.pdf
swf_einl_20160215.pdf
bau_einl_20140324.pdf
stv_einl_20140619.pdf
uvs_einl_20150908.pdf
bau_einl_20130516.pdf
swf_einl_20150119.pdf
hau_einl_20140217.pdf
swf_einl_20110919.pdf
kga_einl_20110502.pdf
skp_einl_20150212.pdf
bau_einl_20160616.pdf
stv_einl_20110926.pdf
uvs_einl_20140930.pdf
skp_einl_20150423.pdf
swf_einl_20140908.pdf
bau_einl_20110517.pdf
uvs_einl_20160211.pdf
bau_einl_20140820.pdf
uvs_einl_20131203.pdf
stv_einl_20120821.pdf
uvs_einl_20170216.pdf
stv_einl_20140227.pdf
hau_einl_20150629.pdf
uvs_einl_20150505.pdf
hau_einl_20151207.pdf
bau_einl_20150922.pdf
skp_prot_20120126.pdf
bau_prot_20100823.pdf
jss_prot_20120416.pdf
swf_prot_20081119.pdf
swf_prot_20150615.pdf
hau_prot_20131029.pdf
jss_prot_20130812.pdf
jss_prot_20160920.pdf
hau_prot_20100701.pdf
hau_prot_20140403.pdf
skp_prot_20120522.pdf
jss_prot_20120503.pdf
uvs_prot_20090127.pdf
hau_prot_20090514.pdf
stv_prot_20161124.pdf
skp_prot_20120326.pdf
uvs_prot_20110124.pdf
hau_prot_20100318.pdf
swf_prot_20120703.pdf
skp_prot_20130411.pdf
hau_prot_20090212.pdf
swf_prot_20080702.pdf
uvs_prot_20150908.pdf
swf_prot_20090827.pdf
bau_prot_20101026.pdf
bau_prot_20150119.pdf
bau_prot_20131028.pdf
swf_prot_20081202.pdf
bau_prot_20110414.pdf
swf_prot_20080716.pdf
bau_prot_20090709.pdf
stv_prot_20091116.pdf
uvs_prot_20080908.pdf
swf_prot_20110919.pdf
hau_prot_20130422.pdf
skp_prot_20121204.pdf
swf_prot_20091201.pdf
jss_prot_20150331.pdf
hau_prot_2008120.pdf
stv_prot_20141211.pdf
jss_prot_20170530.pdf
jss_prot_20110210.pdf
jss_prot_20090702.pdf
bau_prot_20091216.pdf
skp_prot_20100204.pdf
bau_prot_20090511.pdf
skp_prot_20090428.pdf
bau_prot_20110117.pdf
hau_prot_20121022.pdf
jss_prot_20100204.pdf
stv_prot_20130225.pdf
stv_prot_20080618.pdf
bau_prot_20170209.pdf
skp_prot_20120816.pdf
skp_prot_20161114.pdf
stv_prot_20161214.pdf
bau_prot_20151110.pdf
uvs_prot_20100425.pdf
jss_prot_20081202.pdf
bau_prot_20080902.pdf
swf_prot_20120813.pdf
hau_prot_20141208.pdf
swf_prot_20120604.pdf
hau_prot_20101111.pdf
bau_prot_20150831.pdf
kga_prot_20090915.pdf
swf_prot_20150217.pdf
bau_prot_20140213.pdf
bau_prot_20121108.pdf
uvs_prot_20100916.pdf
bau_prot_20100315.pdf
stv_prot_20130617.pdf
uvs_prot_20080925.pdf
stv_prot_20110217.pdf
bau_prot_20110919_teil_1.pdf
skp_prot_20131202.pdf
stv_prot_20120821.pdf
uvs_prot_20111131.pdf
uvs_prot_20140610.pdf
jss_prot_20151130.pdf
swf_prot_20110523.pdf
bau_prot_20111004.pdf
jss_prot_20141202.pdf
swf_prot_20151201.pdf
swf_prot_20170918.pdf
bau_prot_20130516.pdf
swf_prot_20151109.pdf
hau_prot_20141028.pdf
uvs_prot_20120228.pdf
jss_prot_20161205.pdf
uvs_prot_20091027.pdf
hau_prot_20100216.pdf
bau_prot_20140324.pdf
hau_prot_20151207.pdf
stv_prot_20170518.pdf
jss_prot_20130321.pdf
skp_prot_20110829.pdf
bau_prot_20101025.pdf
bau_prot_20120320.pdf
uvs_prot_20120809.pdf
stv_prot_20090910.pdf
jss_prot_20090402.pdf
bau_prot_20091201.pdf
hau_prot_20170515.pdf
jss_prot_20090205.pdf
stv_prot_20120614.pdf
kga_prot_20110502.pdf
jss_prot_20161115.pdf
bau_prot_20080811.pdf
uvs_prot_20121204.pdf
jss_prot_20080707.pdf
stv_prot_20160222.pdf
uvs_prot_20100125.pdf
bau_prot_20131203.pdf
swf_prot_20080811.pdf
bau_prot_20160414.pdf
hau_prot_20120305.pdf
stv_prot_20090713.pdf
swf_prot_20121101.pdf
skp_prot_20090202.pdf
skp_prot_20100311.pdf
stv_prot_20120514.pdf
bau_prot_20141201.pdf
skp_prot_20120228.pdf
jss_prot_20110620.pdf
uvs_prot_20141202.pdf
skp_prot_20140911.pdf
jss_prot_20110505.pdf
jss_prot_20080911.pdf
stv_prot_20090323.pdf
bau_prot_20150709.pdf
stv_prot_20151001.pdf
stv_prot_20090226.pdf
stv_prot_20140612.pdf
hau_prot_20120423.pdf
jss_prot_20150924.pdf
hau_prot_20091112.pdf
jss_prot_20121204.pdf
swf_prot_20110315.pdf
jss_prot_20081103.pdf
bau_prot_20100928.pdf
jss_prot_20140918.pdf
jss_prot_20140415.pdf
jss_prot_20110315.pdf
skp_prot_20090629.pdf
bau_prot_20140828.pdf
stv_prot_20131212.pdf
stv_prot_20100222.pdf
uvs_prot_20120515.pdf
bau_prot_20130418.pdf
jss_prot_20090108.pdf
skp_prot_20111027.pdf
bau_prot_20160121.pdf
hau_prot_20151116.pdf
bau_prot_20101207.pdf
skp_prot_20140320.pdf
swf_prot_20080915.pdf
uvs_prot_20140520.pdf
hau_prot_20130902.pdf
skp_prot_20080909.pdf
jss_prot_20111027.pdf
swf_prot_20090224.pdf
bau_prot_20140127.pdf
uvs_prot_20170406.pdf
skp_prot_20160913.pdf
stv_prot_20160929.pdf
jss_prot_20130905.pdf
uvs_prot_20150616.pdf
skp_prot_20161206.pdf
swf_prot_20110315_2.pdf
jss_prot_20101207.pdf
stv_prot_20140227.pdf
uvs_prot_20151130.pdf
jss_prot_20131121.pdf
swf_prot_20120228.pdf
stv_prot_20131104.pdf
stv_prot_20081117.pdf
swf_prot_20100208.pdf
swf_prot_20090316.pdf
uvs_prot_20090427.pdf
stv_prot_20121213.pdf
hau_prot_20100517.pdf
bau_prot_20140515.pdf
bau_prot_20110523.pdf
hau_prot_20160926.pdf
bau_prot_20110815.pdf
skp_prot_20121101.pdf
hau_prot_20111212.pdf
skp_prot_20101028.pdf
bau_prot_20110404.pdf
hau_prot_20150928.pdf
swf_prot_20131203.pdf
swf_prot_20130318.pdf
uvs_prot_20150210.pdf
uvs_prot_20101101.pdf
uvs_prot_20140318.pdf
swf_prot_20130826.pdf
stv_prot_20130425.pdf
swf_prot_20091022.pdf
swf_prot_20081110.pdf
stv_prot_20110524.pdf
uvs_prot_20101207.pdf
bau_prot_20170615.pdf
bau_prot_20150205.pdf
bau_prot_20150319.pdf
hau_prot_20160425.pdf
swf_prot_20160713.pdf
bau_prot_20160216.pdf
jss_prot_20160310.pdf
swf_prot_20160613.pdf
swf_prot_20090209.pdf
bau_prot_20081027.pdf
kga_prot_20120903.pdf
hau_prot_20120820.pdf
hau_prot_20161212.pdf
bau_prot_20150922.pdf
bau_prot_20161110.pdf
stv_prot_20091210.pdf
jss_prot_20100617.pdf
skp_prot_20110606.pdf
bau_prot_20100729.pdf
jss_prot_20091102.pdf
swf_prot_20110620.pdf
uvs_prot_20160526.pdf
bau_prot_20111121.pdf
swf_prot_20111107.pdf
swf_prot_20090706.pdf
bau_prot_20100301.pdf
skp_prot_20160606.pdf
swf_prot_20150921.pdf
jss_prot_20100311.pdf
bau2_prot_20110523.pdf
skp_prot_20150212.pdf
jss_prot_20120228.pdf
uvs_prot_20081106.pdf
swf_prot_20170403.pdf
jss_prot_20130124.pdf
stv_prot_20130905.pdf
stv_prot_20110321.pdf
bau_prot_20081202.pdf
bau_prot_20130128.pdf
bau_prot_20110517.pdf
uvs_prot_20170703.pdf
bau_prot_20081022.pdf
swf_prot_20110404.pdf
skp_prot_20151130.pdf
swf_prot_20141117.pdf
swf_prot_20150119.pdf
jss_prot_20170207.pdf
stv_prot_20101216.pdf
uvs_prot_20160211.pdf
swf_prot_20141202.pdf
swf_prot_20090119.pdf
stv_prot_20170309.pdf
skp_prot_20090921.pdf
bau_prot_20170406.pdf
jss_prot_20091105.pdf
swf_prot_20130805.pdf
swf_prot_20140324.pdf
kga_prot_20090504.pdf
bau_prot_20130808.pdf
swf_prot_20080901.pdf
swf_prot_20170220.pdf
hau_prot_20150629.pdf
skp_prot_20110127.pdf
uvs_prot_20080708.pdf
swf_prot_20170511.pdf
skp_prot_20101207.pdf
swf_prot_20111206.pdf
hau_prot_20160218.pdf
hau_prot_20130219.pdf
jss_prot_20090903.pdf
uvs_prot_20130314.pdf
stv_prot_20121115.pdf
hau_prot_20091015.pdf
uvs_prot_20100304.pdf
hau_prot_20110922.pdf
uvs_prot_20170629.pdf
swf_prot_20110207.pdf
jss_prot_20090312.pdf
jss_prot_20120322.pdf
bau_prot_20090720.pdf
skp_prot_20170904.pdf
stv_prot_20100705.pdf
bau_prot_20090302.pdf
jss_prot_20110825.pdf
jss_prot_20091216.pdf
skp_prot_20150423.pdf
bau_prot_20090831.pdf
swf_prot_20110913.pdf
uvs_prot_20161103.pdf
swf_prot_20161116.pdf
jss_prot_20160609.pdf
bau_prot_20111205.pdf
swf_prot_20131118.pdf
jss_prot_20140708.pdf
bau_prot_20150512.pdf
bau_prot_20121204.pdf
jss_prot_20170905.pdf
bau_prot_20090423.pdf
hau_prot_20121112.pdf
jss_prot_2011104.pdf
bau_prot_20130221.pdf
swf_prot_20160215.pdf
jss_prot_20150122.pdf
uvs_prot_20091201.pdf
hau_prot_20101213.pdf
uvs_prot_20110413.pdf
bau_prot_20100603.pdf
stv_prot_20110504.pdf
jss_prot_20120814.pdf
stv_prot_20151119.pdf
stv_prot_20090717.pdf
bau_prot_20120130.pdf
bau_prot_20110919_teil_2.pdf
stv_prot_20170713.pdf
jss_prot_20140522.pdf
stv_prot_20100531.pdf
jss_prot_20140116.pdf
uvs_prot_20081202.pdf
bau_prot_20120228.pdf
hau_prot_20091207.pdf
bau_prot_20160908.pdf
hau_prot_20140217.pdf
uvs_prot_20140930.pdf
swf_prot_20150409.pdf
uvs_prot_20131203.pdf
hau_prot_20090709.pdf
stv_prot_20101115.pdf
bau_prot_20111024.pdf
uvs_prot_20111031.pdf
uvs_prot_20161205.pdf
swf_prot_20150427.pdf
skp_prot_20081202.pdf
hau_prot_20090319.pdf
swf_prot_20130415.pdf
swf_prot_20120416.pdf
bau_prot_20110315_1.pdf
uvs_prot_20160915.pdf
stv_prot_20150630.pdf
stv_prot_20150521.pdf
uvs_prot_20150505.pdf
bau_prot_20111107.pdf
skp_prot_20081030.pdf
swf_prot_20170703.pdf
swf_prot_20110509.pdf
stv_prot_20140410.pdf
stv_prot_20100823.pdf
bau_prot_20160616.pdf
hau_prot_2008071.pdf
hau_prot_20111114.pdf
bau_prot_20170912.pdf
stv_prot_20080922.pdf
bau_prot_20100128.pdf
stv_prot_20120308.pdf
hau_prot_20121210.pdf
hau_prot_20140526.pdf
swf_prot_20110315_1.pdf
bau_prot_20090203.pdf
bau_prot_20130321.pdf
uvs_prot_20090305.pdf
skp_prot_20091201.pdf
skp_prot_20170327.pdf
skp_prot_20131024.pdf
bau_prot_20100922.pdf
stv_prot_20160428.pdf
uvs_prot_20110315.pdf
hau_prot_20110516.pdf
hau_prot_20090907.pdf
skp_prot_20160307.pdf
stv_prot_20111215.pdf
uvs_prot_20121029.pdf
uvs_prot_20170427.pdf
bau_prot_20151201.pdf
swf_prot_20130218.pdf
stv_prot_20081211.pdf
bau_prot_20110621.pdf
bau_prot_20131121.pdf
skp_prot_20140130.pdf
jss_prot_20131031.pdf
skp_prot_20131125.pdf
hau_prot_20100923.pdf
stv_prot_20110630.pdf
kga_prot_20100503.pdf
uvs_prot_20120703.pdf
skp_prot_20170529.pdf
swf_prot_20100419.pdf
skp_prot_20080701.pdf
jss_prot_20170328.pdf
bau_prot_20170718.pdf
swf_prot_20120213.pdf
uvs_prot_20110608.pdf
swf_prot_20131028.pdf
bau_prot_20110315.pdf
swf_prot_20100510.pdf
hau_prot_20150519.pdf
swf_prot_20091005.pdf
swf_prot_20090914.pdf
stv_prot_20110926.pdf
jss_prot_20150604.pdf
bau_prot_20160712.pdf
jss_prot_20100826.pdf
uvs_prot_20160317.pdf
hau_prot_20170306.pdf
stv_prot_20140602.pdf
swf_prot_20090511.pdf
swf_prot_20160411.pdf
bau_prot_20091026.pdf
bau_prot_20130923.pdf
swf_prot_20090422.pdf
stv_prot_20150129.pdf
bau_prot_20130620.pdf
stv_prot_20140918.pdf
swf_prot_20110228.pdf
bau_prot_20100422.pdf
uvs_prot_20090908.pdf
bau_prot_20090827.pdf
uvs_prot_20170216.pdf
swf_prot_20140512.pdf
swf_prot_20121204.pdf
hau_prot_20131209.pdf
bau_prot_20090615.pdf
hau_prot_20110214.pdf
bau_prot_20120924.pdf
swf_prot_20090608.pdf
bau_prot_20161206.pdf
skp_prot_20110315.pdf
swf_prot_20140310.pdf
hau_prot_20160627.pdf
jss_prot_20091201.pdf
bau_prot_20120806.pdf
uvs_prot_20170911.pdf
uvs_prot_20130815.pdf
kga_prot_20130506.pdf
stv_prot_20121025.pdf
bau_prot_20140630.pdf
swf_prot_20090826.pdf
bau_prot_20120605.pdf
hau_prot_20150223.pdf
skp_prot_20150611.pdf
hau_prot_2008091.pdf
hau_prot_20140915.pdf
stv_prot_20100927.pdf
swf_prot_20100628.pdf
swf_prot_20091201_anlage_aenderungen.pdf
bau_prot_20121101.pdf
swf_prot_20140210.pdf
swf_prot_20160919.pdf
skp_prot_20141201.pdf
skp_prot_20130819.pdf
stv_prot_20140619.pdf
swf_prot_20111121.pdf
skp_prot_20100506.pdf
jss-prot_20100506.pdf
skp_prot_20100617.pdf
stv_prot_20151210.pdf
jss_prot_20091008.pdf
skp_prot_20091029.pdf
swf_prot_20141006.pdf
swf_prot_20100315.pdf
stv_prot_20111117.pdf
hau_prot_20170710.pdf
bau_prot_20140310.pdf
skp_prot_20170206.pdf
uvs_prot_20090618.pdf
stv_prot_20150226.pdf
swf_prot_20090910.pdf
bau_prot_20141027.pdf
hau_prot_20161121.pdf
skp_prot_20140527.pdf
bau_prot_20120417.pdf
swf_prot_20161206.pdf
jss_prot_20131203.pdf
bau_prot_20080710.pdf
hau_prot_2008111.pdf
uvs_prot_20131107.pdf
swf_prot_20091109.pdf
jss_prot_20120521.pdf
jss_prot_20110609.pdf
uvs_prot_20110901.pdf
jss_prot_20090611.pdf
uvs_prot_20151105.pdf
swf_prot_20140908.pdf
hau_prot_20120613.pdf
bau_prot_20080915.pdf
skp_prot_20090402.pdf
hau_prot_20170925.pdf
swf_prot_20081006.pdf
swf_prot_20100920.pdf
swf_prot_20140701.pdf
skp_prot_20111206.pdf
swf_prot_20120503.pdf
stv_prot_20100322.pdf
swf_prot_20130131.pdf
swf_prot_20130916.pdf
hau_prot_20110627.pdf
stv_prot_20120426.pdf
stv_prot_20090518.pdf
jss_prot_20090507.pdf
uvs_prot_20170718.pdf
jss_prot_20140317.pdf
stv_prot_20160630.pdf
skp_prot_20090309.pdf
swf_prot_20121105.pdf
2011_010_uvs_20110106_ausscheiden_gemeindewehrfuehrer.pdf
2013_177_uvs_20131028_feuerwehr_schwentinental_foerderung_fuer_die_nachwuchsgewinnung.pdf
2012_035_skp_20120229_ausgezahlte_zuschuesse_an_kultur__und_heimatvereine_2011.pdf
2017_062_skp_20170502_w_lan_an_den_schwentinentaler_schulen.pdf
2010_013_uvs_20100119 19_foerderung_feuerwehrfahrzeuge.pdf
2015_055b_jss_20150526_drk_kinder_schuelerhaus_raumklima.pdf
2009_011_jss_20081230_modell_sportraumentwicklungsplanung.pdf
2009_204_swf_hau_stv_20091029_entgeltsatzung_benutzung_raeum.pdf
2015_054_jss_20150317_ev_luth_kindertagesstaette_klausdorf_aenderung_traegervertrag.pdf
2014_123_stv_20140619_vertretung_der_stadt_schwentinental_in_gesellschaften.pdf
2014_088_stv_hau_bau_20140507_2_aenderung_b_plan_11.pdf
2016_005_stv_hau_swf_jss_20160216_antrag_tsv_klausdorf_zuschuss_100_jahrfeier.pdf
2008_069_skp_swf_hau_stv_20081014_satzung_und_benutzungsgebu.pdf
2017_097_stv_gwa_20170627_festlegung_wahlkreise_wahlbezirke_kommunalwahl_2018.pdf
2009_156_jss_20090903_machbarkeitsstudie_neue_sporthalle.pdf
2014_167_stv_20140918_neubau_3_gruppen_kindergarten.pdf
2017_007_swf_bau_20170330_bplan_69_kernbereich_ostseepark.pdf
2011_057_swf_uvs_20110322_bahnhof.pdf
2009_203_swf_hau_stv_20091029_satzung_raeumlichkeiten_stadt.pdf
2012_068_jss_20120315_kindergartenbetriebsvereinbarung_ev_luth_kirchengemeinde_klausdorf.pdf
2012_012_stv_hau_swf_bau_20120202_kanalsanierung_2012_klausdorf.pdf
2012_143_uvs_20120718_stand_up_paddeln.pdf
2010_035_skp_20100304_albert_schweitzer_realschule_anbau.pdf
2012_102_stv_hau_swf_skp_20120507_betreute_grundschule_satzungsaenderungenpdf.pdf
2016_129_stv_hau_20160922_neubau_druckrohrleitung_neuwuehrener_weg.pdf
2008_044_hau_stv_20080916_mitgliedschaft_staedtebund_shgt.pdf
2012_110_uvs_20120508_sachstand_kartellverfahren.pdf
2013_213_jss_20131202_asylbewerber_aktueller_stand.pdf
2011_023_jss_20110127_behindertenbeauftragter_haushaltsmitte.pdf
2012_201_stv_hau_20121009_2_satzung_zur_2_aenderung_der_hauptsatzung.pdf
2009_038_stv_20090223_stadtverordnung_offenhalten_verkaufsst.pdf
2012_038_skp_20120207_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2012.pdf
2015_014_jss_20150114_bau_einer_sprecherkabine_am_sportplatz_aubrook.pdf
2015_181b_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20160114_1_aenderung_sitzungsplanung.pdf
2012_171b_stv_hau_swf_jss_20121122_betriebskostenvereinbarung_ev_kita_klausdorf.pdf
2010_006_jss_swf_hau_stv_20100111_waldkindergarten_fortfuehr.pdf
2013_095_bau_20130712_reinigung_und_inspektion_der_oeffentlichen_kanalisation.pdf
2016_131b_swf_20161115_antrag_buendnis_90_j_harting_wir_aktivregion.pdf
2014_025d_stv_hau_swf_20140502_beschluss_zur_jahresrechnung_2013.pdf
2012_082_swf_20120326_jahresrechnung_mitglieder_pruefungsausschuss.pdf
2012_215b_stv_bau_20121101_b_plan_nr_11_unterste_koppel_aufstellungsbeschluss_2_aenderung.pdf
2016_065_uvs_20160427_kleingartenwettbewerb_2016_bewertungstermin.pdf
2016_027_uvs_20160204_mitteilung_sanierungsarbeiten_an_der_bundesstrasse_76.pdf
2012_163_uvs_20120724_projekt_froschland.pdf
2013_130_stv_hau_swf_20130819_b_plan_bahnhof_vergabe_aufstellungsbeschluss.pdf
2014_230_stv_hau_20141204_aenderungssatzung_hundesteuer.pdf
2016_022_stv_hau_swf_bau_20160204_rechtsstreit_hbb_kreis_berufungsverfahren.pdf
2016_032_stv_20160211_antrag_buendnis90_die_gruenen_umbesetzung_ausschuesse.pdf
2016_121b_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20161017_2_aenderung_sitzungsplan_2_halbjahr_2016.pdf
2010_025_swf_hau_stv_20100126_anhoerungsverfahren_kreisumlag.pdf
2014_226_stv_hau_20141204_kindertagesstaetten_in_schwentinental.pdf
2013_187_stv_20131103_einwerbung_foerdermittel_bahnhof.pdf
2014_187_stv_hau_swf_skp_20141111_haushalt_2015_anmeldung_schulen.pdf
2011_049_uvs_20110304_oeffnung_schwentine_wasserkraftwerk.pdf
2016_054_bau_20160322_neuaufstellung_f_plan.pdf
2011_026_hau_20110208_edv_sitzungsdienst.pdf
2015_040_stv_20150224_satzung_veraenderungssperre_b_plan_57.pdf
2017_129_stv_hau_swf_jss_20170829_entwicklung_senioreneinrichtung_st_anna.pdf
2014_082_stv_bau_20140507_kanalsanierungsmassnahme_ot_raisdorf_ingenieurvertrag.pdf
2013_166_stv_hau_swf_jss_20131015_albert_schweitzer_gemeinschaftsschule.pdf
2015_134_stv_swf_bau_uvs_20150812_neuaufstellung_f_plan.pdf
2010_012_uvs_20100113_parksituation_schwentinestrasse_riepen.pdf
2012_212b_stv_20121114_b_plan_57_c_noerdlich_mergenthalerstrasse.pdf
2009_121_swf_hau_stv_20090626_1._nachtragshaushalt_2009.pdf
2012_193_stv_hau_swf_20121002_aenderung_strassenreinigungsgebuehrensatzung.pdf
2013_050_jss_20130307_sportstaettenkonzept.pdf
2016_176_uvs_20161125_haushaltsplan_2017.pdf
2010_010_uvs_20100114_anbringung_verkehrsspiegel_bahnhofstr.pdf
2015_167_stv_hau_swf_bau_uvs_20151106_unterbringung_von_fluechtlingen.pdf
2014_081_stv_bau_20140605_kanalsanierungsmassnahme_ot_raisdorf_sanierung_schmutzwasserkanalisation.pdf
2010_047_bau_swf_hau_stv_20100309_ausbau_hasenkamp_feldkamp.pdf
2017_059_uvs_20170405_taetigkeitsbericht_jahresabrechnung_2016_umweltberatung.pdf
2016_026_stv_hau_bau_20160209_5_aenderung_f_plan_preetzer_chaussee_ritzebeker_weg.pdf
2017_137_swf_20170908_bplan_67_gestaltungskonzept_sachstand.pdf
2012_133_bau_20120524_b_plan_66.pdf
2008_096_skp_20081119_haushaltsplan_2009.pdf
2009_190_uvs_swf_hau_stv_20091013_feuerwehrgebuehrensatzung.pdf
2015_181d_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20160218_3_aenderung_sitzungsplan_2016.pdf
2013_203_stv_hau_20131203_haushaltssatzung_und_haushaltsplan_2014.pdf
2009_179_jss_swf_20091006_machbarkeitsstudie_neue_sporthalle.pdf
2017_034_stv_hau_swf_jss_20170316_2_aenderungsgebuehrensatzung_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
2013_035_swf_bau_20130214_erhebung_strassenausbaubeitraege.pdf
2013_108_stv_hau_skp_20130802_neubesetzung_behindertenbeauftragte.pdf
2014_093_stv_hau_swf_20140505_baumassnahmen_als_brandschutzgutachten.pdf
2015_195_swf_20151123_haushaltsplan_fuer_2016.pdf
2013_023_skp_20130319_zuschuesse_an_kultur_und_heimatvereine.pdf
2008_063_swf_hau_stv_20081016_satzung_stundung_pp.pdf
2011_035_stv_hau_swf_jss_20110217_haushalt_jss.pdf
2016_169b_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20161201_haushaltsentwurf_2017_veraenderungsliste.pdf
2010_041_swf_20100216_erhoehung_mietzins_tretboote.pdf
2013_065_bau_20130328_kanalsanierung_uebertragung_auftragsvergabe.pdf
2014_058b_stv_20140407_erneuter_entwurfs_und_auslegungsbeschluss_b_plan_57a.pdf
2017_070_stv_20170428_bildung_gemeindewahlausschuss_kommunalwahl_2018.pdf
2009_160_swf_stv_20090909_sanierung_kleinschwimmhalle.pdf
2015_096b_stv_hau_20150616_umsetzung_sportstaettenkonzept_schulsportplatz.pdf
2009_184_uvs_hau_stv_20091009_neufassung_baumschutzsatzung.pdf
2013_139_stv_jss_20130902_kitas_schwentinental_unterbringung_2_gruppen.pdf
2016_098c_stv_hau_swf_20161115_sanierung_freibad_kostenberechnung.pdf
2010_101_swf_hau_stv_20100622_aufstockung_hebung_stelle_schu.pdf
2010_170_bau_swf_20101021_einzelhandelskonzept.pdf
2012_169_jss_20120726_zukuenftige_gestaltung_jugendarbeit.pdf
2010_043_uvs_hau_stv_20100222_neufassung_satzung_baumbestand.pdf
2010_172_bau_swf_20101021_staedtebaulicher_rahmenplan.pdf
2010_063_uvs_swf_20100331_baumpflegekonzept.pdf
2014_048_jss_20140306_antrag_verein_fuer_hundefreunde.pdf
2016_179_bau_20161125_haushaltsplan_2017.pdf
2010_148_skp_20100923_raisdorfer_gilde_zuschuss.pdf
2014_189_uvs_20141111_wirksamkeit_nachhaltigkeit_von_geschwindigkeitsmessgeraeten.pdf
2017_035_stv_hau_bau_uvs_20170316_sanierungs__unterhaltungsmassnahmen_ueberoertl_strassen.pdf
2011_229_stv_hau_swf_bau_20111129_flaechennutzungplan_auftrag_umweltbericht.pdf
2013_076_bau_20130415_auftragsvergabe_energetische_sanierung_als_tischlerarbeiten.pdf
2014_009b_stv_hau_swf_20140206_einfuehrung_sekundarstufe.pdf
2016_066_uvs_20160519_strassenverkehrsangelegenheiten_bericht_der_verwaltung.pdf
2011_047_stv_hau_swf_20110303_doppik.pdf
2015_097_stv_hau_20150605_kanalsanierung_vergabe_leistungen.pdf
2008_048_uvs_20080922_beschilderungen_bundes_und_landstrasse.pdf
2012_171c_stv_hau_20121206_betriebskostenvereinbarung_ev_luth_kindergarten_klausdorf.pdf
2012_083_swf_20120323_doppik.pdf
2015_188_stv_hau_swf_uvs_20151116_umweltbildung_bezuschussungsantrag_bund_ev.pdf
2016_182_stv_hau_20161205_stellenplan_fuer_das_jahr_2017.pdf
2015_097_stv_hau_swf_20150605_kanalsanierungsmassnahme_2015_vergabe_ing_leistungen.pdf
2013_127_stv_hau_20130820_buergermeisterwahl.pdf
2012_235_stv_hau_swf_bau_20121122_aenderung_satzung_abwasserbeseitigung.pdf
2012_202_stv_hau_swf_jss_20121017_zukuenftige_gestaltung_jugendarbeit.pdf
2012_040_jss_20120207_haushaltsplan_2012.pdf
2008_079_swf_hau_stv_20081016_spielgeraetesteuersatzung.pdf
2016_056_swf_20160324_unvermutete_kassenpruefung.pdf
2012_013_stv_hau_swf_bau_20120202_kanalsanierung_2012_klausdorf.pdf
2017_063_stv_hau_swf_jss_20170502_ergaenzung_traegerschafts_finanzierungsvereinbarung_drk.pdf
2009_073_uvs_20090409_erlass_baumschutzssatzung.pdf
2013_193_stv_hau_swf_20131111_ueberplanmaessige_schulkosten_und_kindergartenbetriebskostenbeitraege.pdf
2016_040_stv_hau_swf_20160310_jahresrechnung_2015.pdf
2009_200_jss_swf_hau_stv_20091016_abriss_obdachlosenunterkue.pdf
2015_012_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20150108_1_aenderung_der_sitzungstermine.pdf
2011_036_stv_hau_swf_skp_20110217_haushalt_skp.pdf
2016_062_bau_20160412_antrag_swg_aenderungsvertraege_fplan.pdf
2014_100_uvs_20140508_diverse_verkehrsangelegenheiten_rosenthal.pdf
2016_127_swf_20160907_aenderung_haushaltsstrukturen_im_finanzplanungszeitraum_bis_2020.pdf
2013_118_uvs_20130806_verkehrssituation_am_weinberg.pdf
2016_063_hau_20160418_feuerwehr_schwentinental_vorstellung_gutachten.pdf
2008_098_jss_20081119_haushaltsplan_2009.pdf
2015_145_stv_hau_swf_20150916_breitbandausbau_stadt_schwentinental.pdf
2012_069_stv_20120309_haushaltsplan_2012.pdf
2012_241_swf_20121114_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2013.pdf
2010_098_swf_hau_stv_20100616_nachtragshaushalt_und_plan_201.pdf
2008_052_uvs_swf_hau_stv_20081021_umsetzung_reiwegekonzept_s.pdf
2015_116_stv_hau_20150619_4_aenderung_hauptsatzung.pdf
2012_195_skp_20121004_fussballfoerderverein_rtsv_zuschuss_osterfeuer.pdf
2013_084_stv_20130606_kanalsanierungsmassnahmen_preetzer_str_3.pdf
2008_072_skp_20081015_fortbestand_paten_und_partnerschaften.pdf
2008_063_sv_20080911_antrag_spd_situation_duetschfeldredder_.pdf
2012_118_stv_20120514_kita_aussengruppe_knik_hus.pdf
2012_198_uvs_20121004_parken_auf_gehwegen.pdf
2014_097_uvs_20140508_diverse_verkehrsangelegenheiten_l52.pdf
2012_254_stv_hau_20121130_satzung_2_aenderung_hauptsatzung.pdf
2009_111_uvs_bau_swf_20090608_bahnhaltepunkt_ostseepark.pdf
2008_012_uvs_swf_hau_stv_2008_6_aenderungssatzung_strassenre.pdf
2011_220_stv_hau_20111110_srb_stellungnahme.pdf
2009_037_skp_swf_hau_stv_20090224_richtlinien_zuschuesse_ver.pdf
2009_033_swf_hau_sv_20090126_veraenderung_kreisumlage.pdf
2017_157_swf_bau_uvs_20171023_neuaufstellung_f_plan_stellungnahmen.pdf
2009_054_jss_20090312_betreuungsangebote_u_3jährige.pdf
2009_041_swf_20090218_bahnhaltepunkt_ostseepark.pdf
2008_064_swf_hau_stv_20081021_anpassung_realsteuerhebesaetze.pdf
2010_087_jss_bau_swf_hau_stv_20100528_sanierung_laufbahn_Aub.pdf
2011_040_jss_20110217_haushaltsplan.pdf
2016_074_uvs_20160525_terminankuendigung_sondersitzung_fplan.pdf
2016_080b_stv_20160628_ueberfuehrung_verwaltung_des_abwasserbetriebes.pdf
2015_147_stv_hau_swf_jss_20150916_gebuehrensatzung_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
2011_037_bau_20110217_haushaltsplan.pdf
2016_035_jss_20160303_einfuehrung_beauftragten_fuer_senioren.pdf
2016_146_stv_hau_swf_20161101_erlass_1_stadtverordnung_offenhalten_von_verkaufsstellen.pdf
2012_042_stv_hau_20120207_stellenplan_2012.pdf
2009_007_uvs_20090115_verkehrssituation_bahnhofstrasse_share.pdf
2015_117_stv_hau_20150625_sws_anpassung_gesellschaftervertrag.pdf
2009_170_skp_hau_stv_20090924_satzung_vhs_raisdorf.pdf
2015_102_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20150608_sitzungsplanung_2_halbjahr_2015.pdf
2015_168_uvs_20151028_parksituation_hans_gloede_weg.pdf
2012_067_jss_20120307_arbeitskreis_klinkenberg.pdf
2008_018_uvs_20080821_fahrbahnmarkierung_gewerbegebiet.pdf
2012_091_stv_hau_swf_bau_20120411_rw_kanalerneuerung_auftragsvergabe.pdf
2017_045_stv_hau_swf_uvs_20170418_einnahme_ausgabeplaene_kameradschaftskassen_ff_2017.pdf
2015_175_stv_hau_swf_skp_jss_20151109_umsetzung_sportstaettenkonzept.pdf
2014_179_stv_hau_bau_20141016_instandsetzung_hauptpumpem_altes_klaerwerk.pdf
2016_164_stv_hau_swf_skp_20161109_haushalt_2017_anmeldungen_schwentinentaler_schulen.pdf
2009_021_bau_swf_20090113_zusammenlegung_abwasserbetriebe.pdf
2015_067_stv_hau_swf_20150402_erlass_2_stadtverordnung_an_sonn__und_feiertagen.pdf
2012_010_stv_swf_bau_20120116_kanalsanierung_2012_raisdorf_2_bauabschnitt.pdf
2015_084_stv_hau_bau_20150504_kanalreinigung_und_inspektion_2015_auftragsvergabe.pdf
2009_143_uvs_20090831_verkehrssituation_bahnhofstraße_shared.pdf
2016_001_stv_hau_bau_uvs_20160115_b_plan_68_doberkamp.pdf
2012_155_stv_hau_bau_20120730_kanalsanierungsmassnahmen_2012.pdf
2012_087_swf_20120402_investitionsenscheidungen_oeff_einrichtungen_prioritaetenliste.pdf
2013_113_jss_20130726_neubau_drk_kindertagesstaette_namensgebung.pdf
2017_130_jss_20170823_kinderspielplatz_aufloesung_standort_treeneweg.pdf
2013_112_stv_hau_swf_jss_20130802_energetische_sanierung_umkleidegebaeude_gerhard_scheerenberger_platz.pdf
2015_093_stv_hau_swf_jss_20150527_drk_kita_pippi_lotta_oeffnungszeiten.pdf
2014_069_jss_20140404_kindertagesstaetten_schaffung_zusaetzlicher_kapazitaeten.pdf
2012_056_jss_20120308_gewaehrte_zuschuesse_sportvereine_2011.pdf
2009_049_stv_20090305_laermaktionsplan_entwurfs-_auslegungsb.pdf
2009_182_JSS_swf_hau_stv_20091007_zuschuss_sprungbahn_rtsv.pdf
2015_089_bau_20150504_kanalsanierung_2015_uebersicht_massnahmen.pdf
2017_133_uvs_20170904_widmung_von_strassen_und_wegen.pdf
2013_173_jss_20131015_seniorenpolitische_workshopreihe.pdf
2014_182_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20141023_ausschusssitzungen_hh_plan_2015.pdf
2016_165_stv_hau_swf_jss_20161109_haushalt_2017_anmeldungen_schwentinentaler_kindertagesstaetten.pdf
2012_122_stv_20120514_planungsergaenzung.pdf
2014_190_uvs_20141111_einrichtung_tempolimit_ostseepark.pdf
2009_067_swf_hau_stv_20090316_konjunkturprogrammII_weitere_m.pdf
2016_199_stv_hau_swf_20161201_sanierung_freibad_kleinschwimmhalle.pdf
2009_083_uvs_bau_20090409_verlegung_bushaltestelle_zum_see.pdf
2009_086_jss_skp_bau_swf_hau_stv_20090420_bauprogramm_sanier.pdf
2010_048_skp_hau_stv_20100304_offene_ganztagsschule.pdf
2015_129_uvs_20150831_oekokonto_information.pdf
2008_070_skp_20081014_kostenausgleich_singkreis.pdf
2012_211b_stv_20121113_b_plan_57_b_suedlich_mergenthalerstrassw.pdf
2013_037_swf_20130304_bekanntgabe_ergebnisse_jahresrechnung_2012.pdf
2009_050_uvs_20090224_beschilderung_bundes-_und_landsstrasse.pdf
2016_116_swf_bau_20160829_durchfuehrung_baulicher_massnahmen_an_abwasseranlagen.pdf
2017_004_stv_hau_swf_bau_20170330_erlass_veraend_sperre_bplan_69.pdf
2013_085_stv_20130610_wahl_mitglieder_wahlpruefungsausschuss.pdf
2014_060_stv_hau_swf_bau_20140317_entwurfs_und_auslegungsbeschluss_b_plan_57c.pdf
2014_109_uvs_20140515_kleingartenwettbewerb_2014_bewertungstermin.pdf
2015_061c_stv_hau_swf_skp_20150610_albert_schweitzer_schule_kooperationsvereinbarungen.pdf
2014_156_stv_20140909_kanalreinigung_und_inspektion_2014.pdf
2014_005_stv_hau_bau_20140117_kanalsanierungsmassnahme_ot_klausdorf_ingenieurvertrag.pdf
2008_095_bau_20081119_haushaltsplan_2009.pdf
2009_171_skp_hau_stv_20090924_tarif_vhs_raisdorf.pdf
2010_104_swf_hau_stv_20100622_auswahlverfahren_neuabschluss_.pdf
2013_172_jss_20131015_taetigkeitsbericht_seniorenbeirat.pdf
2012_132b_stv_hau_swf_bau_20120607_b_plan_57_veraenderungssperre.pdf
2015_150_stv_hau_jss_20150916_benutzungsordnung_gemeinschaftsunterkuenfte_schwentinental.pdf
2014_019_stv_swf_uvs_20140116_hochspannungsnetzausbau.pdf
2014_059_stv_hau_swf_bau_20140310_entwurfs_und_auslegungsbeschluss_b_plan_57b.pdf
2011_003_swf_bau_uvs_20101227_wanderweg_altmuehlen.pdf
2015_005_skp_20150119_ausgezahlte_zuschuesse_kultur_heimatvereine_2014.pdf
2012_086_stv_hau_swf_bau_jss_20120405_zukuenftige_investitionsentscheidungen.pdf
2016_058_bau_20160406_bplan_raisdorf_3_rosenthal_am_rosensee.pdf
2013_100_jss_20130717_aktueller_sachstand_sportstaettenkonzept.pdf
2010_078_swf_20100506_kfz_zulassungsstelle_weiteres_vorgehen.pdf
2017_128_skp_20170818_vhs_schwentinental_statistik_fruehjahr_2017.pdf
2016_098b_stv_hau_swf_20160921_sanierung_freibad_variantenuntersuchung.pdf
2017_102_stv_20170630_antrag__buendnis_90_die_gruenen_vertreter_der_wir_protokollkorrektur.pdf
2011_009_jss_20110103_zuschuesse_sportvereine.pdf
2012_037_bau_20120207_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2012.pdf
2010_069_jss_swf_hau_stv_20100421_kanugelaende_klausdorf.pdf
2013_017_swf_20130214_hochspannungsnetzausbau_im_kreis_ploen.pdf
2015_037_skp_20150209_umgestaltung_schulsportplatz_raisdorf.pdf
2012_043_stv_hau_20120207_haushaltssatzung_und_haushaltsplan_2012.pdf
2011_233_swf_20120208_bahnhofstoilette.pdf
2009_032_hau_stv_20090126_1_aenderung_hauptsatzung.pdf
2012_173_stv_20120814_gemeindewahlausschuss_kommunalwahl.pdf
2014_025c_stv_hau_20140513_beschluss_zur_jahresrechnung_2013.pdf
2012_257_uvs_20121129_absterben_von_rosskastanien.pdf
2013_134b_stv_hau_20130926_verwaltungsbericht_fuer_2012.pdf
2013_002_stv_hau_uvs_20130311_zustimmung_wahl_stv_gemeindewehrfuehrung.pdf
2017_019b_uvs_20170215_faellung_baeume_auf_staedt_grundstueck.pdf
2016_033_skp_jss_20160216_umsetzung_sportstaettenkonzept__baufortschritt.pdf
2012_117_jss_20120516_seniorenfahrt_2012.pdf
2011_025_jss_20110203_skateranlage.pdf
2015_040b_stv_20150226_satzung_veraenderungssperre_b_plan_57.pdf
2015_111_uvs_20150612_mitteilung_bienenvortrag.pdf
2017_091_stv_hau_swf_20170621_i_nachtragshaushaltssatzung_2017.pdf
2008_060_uvs_20081014_baumfaellungsantraege_stadt.pdf
2009_226_stv_20091130_jahresabschluss_2008_sws.pdf
2014_214b_stv_20141210_2_aenderung_b_plan_11_unterste_koppel.pdf
2010_059_swf_hau_stv_20100322_jahresrechnung_2009.pdf
2013_176_stv_hau_swf_uvs_20131028_antrag_auf_schaffung_einer_zweiten_hauptamtlichen_geraetewartstelle.pdf
2010_197_stv_20101209_wirtschaftsplan_2011_stadtwerke.pdf
2016_052_bau_20160321_5_aenderung_f_plan.pdf
2009_183_uvs_hau_stv_20091009_befristete_fortschreibung_baum.pdf
2015_066_stv_hau_swf_20150422_beschluss_zur_jahresrechnung_2014.pdf
2016_110_stv_hau_swf_20160817_1_nachtragshaushaltssatzung_und_plan_2016_genehmigung.pdf
2017_022c_stv_20170308_bereitstellung_zusaetzl_kita_plaetze_schwentinental.pdf
2013_165_stv_hau_swf_20131007_vierte_aenderung_gebuehrensatzung.pdf
2016_135_skp_20161101_grundschule_am_schwentinepark_sanierungsmassnahmen.pdf
2014_225_stv_hau_20141204_hebesatzsatzung_grund__und_gewerbesteuer.pdf
2014_064_bau_20140325_abwasserpumpstation_neuwuehrener_weg.pdf
2013_211_stv_hau_swf_skp_20131118_asg_organisatorische_verbindung.pdf
2009_134_swf_20090721_ev_kita_klausdorf_einstellung_kraft.pdf
2009_202_skp_20091021_umwandlung_realschule_gemeinschaftssch.pdf
2012_134_hau_swf_bau_20120531_unterhaltung_bruecke_gutenbergstrasse__b_76.pdf
2010_001_swf_hau_stv_20091210_erlass_stadtvo_offenhalten_ver.pdf
2015_095_jss_20150519_lehrschwimmbecken_klausdorf_hallenzeiten_auswertung.pdf
2014_177_bau_20141021_umgestaltung_fahrbahn_teilbereich_bekholz.pdf
2011_227_stv_hau_swf_20111128_abwasserbeseitigungsgebuehrensatzung.pdf
2013_207_stv_hau_swf_jss_20131113_haushaltsanmeldungen_2014_kindertagesstaetten.pdf
2013_030b_bau_20130221_energetische_sanierung_schule_jugendhaus_klausdorf_bauprogramm.pdf
2016_055b_bau_20160415_neuaufstellung_fplan_ergaenzende_unterlage.pdf
2011_211_stv_hau_swf_20111128_satzungsanpassung_abwasserbeseitigung_hausklaeranlagen.pdf
2015_180_stv_hau_swf_20151104_breitbandausbau_in_der_stadt_schwentinental.pdf
2016_058b_hau_20160420_bplan_raisdorf_3_rosenthal_am_rosensee.pdf
2013_178_swf_uvs_20131028_feuerwehr_klausdorf_beschaffung_eines_mannschaftstransportwagens.pdf
2013_110_jss_20130730_antrag_der_spd_zuschuesse_kita.pdf
2012_138_swf_bau_20120524_regionalplaene_sh.pdf
2013_054_stv_hau_bau_20130319_kanalsanierung_2013_ot_klausdorf_ingenieurvertrag.pdf
2014_003_jss_20140107_unterbringung_spieliothek_raisdorf.pdf
2015_061_stv_skp_20150331_a_s_schule_koop_rbz_ploen_gymnasium_kiel.pdf
2015_003_stv_swf_bau_20150105_oberflaechenentwaesserung_im_bereich_rastorfer_muehle.pdf
2012_175_stv_hau_jss_20120813_tsv_klausdorf_nutzungsbestaetigung_sportplaetze.pdf
2014_083b_stv_bau_20140604_baggerarbeiten_im_erdbecken.pdf
2012_076_stv_hau_swf_jss_20120316_anzeigetafel_uttoxeterhalle.pdf
2014_040_uvs_20140225_fahrradverkehr_in_der_gutenbergstrasse.pdf
2014_073_stv_20140404_b_plan_nr_66.pdf
2009_120_jss_swf_hau_stv_20090625_bedarfsplanung_kinderbetre.pdf
2009_040_swf_20090224_konjunkturprogrammII_infrastrukturinve.pdf
2013_036_hau_20130214_projekt_zukunftsorientierte_seniorenpolitik.pdf
2013_183_hau_20131025_durchfuehrung_der_briefwahl_im_buergerbuero_klausdorf.pdf
2015_109_stv_20150622_bplan_67_preetzer_chaussee_ritzebeker_weg.pdf
2017_096_stv_swf_bau_uvs_20170629_neubau_feuerwehrgeraetehaus_ofw_raisdorf.pdf
2016_121_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20160826_1_aenderung_sitzungsplan_2_halbjahr_2016.pdf
2012_009_uvs_20120116_verkehrsspiegel_klingenbergstr_unterstkoppel.pdf
2011_235_swf_20111201_sanierung_rathaus_maler_und_bodenbelag.pdf
2012_258_uvs_20121138_brandkrustenpilz_an_linden.pdf
2014_220_stv_hau_swf_bau_jss_20141124_kindergarten_schulstrasse_sanierung.pdf
2016_139_stv_hau_swf_20161005_strassenreinigungsgebuehrensatzung_7_aenderung.pdf
2014_202b_stv_hau_20141204_haushaltssatzung_haushaltsplan_2015.pdf
2013_071_stv_20130408_aufgabenuebertragung_bauausschuss_auftrag_kanalsanierung_raisdorf.pdf
2014_117_stv_20140606_kanalsanierungsmassnahme_2014.pdf
2013_039_bau_20130219_b_plan_66_planungsskizzen.pdf
2016_155_swf_20161104_pruefung_voraussetzungen_zur_bewilligung_von_fehlbetragszuweisungen.pdf
2016_086_swf_20160818_auswirkungen_durch_steueraenderungsgesetz_2015.pdf
2013_225_stv_hau_20131122_vertretung_gesellschafterversammlung.pdf
2017_144_stv_hau_20170922_buergerbegehren_erhalt_des_freibades_und_sanierung.pdf
2016_090_uvs_20160704_verkehrssicherheitsbericht_kreis_ploen_2015.pdf
2017_036_jss_20170316_vorstellung_sozialraumanalyse_raisdorf.pdf
2010_134_uvs_20100824_zuweisung_§31fag_geraetewagen.pdf
2012_210_stv_hau_swf_bau_20121024_b_plan_57_a.pdf
2016_172_stv_20161207_oeffentlich_rechtlicher_vertrag_kreis_ploen.pdf
2016_004_jss_20160216_zuschuesse_an_sportvereine_2015.pdf
2015_152_stv_hau_bau_20150916_bplan_68_doberkamp_entwurfs_und_auslegungsbeschluss.pdf
2015_036_stv_hau_bau_20150206_1_aenderung_b_plan_42_bahnhofstrasse.pdf
2013_039b_bau_20130222_b_plan_66_vorstellung_planungskonzept.pdf
2009_217_swf_20091117_haushaltsplan_2010.pdf
2013_040_bau_20130222_b_plan_65_praesentation.pdf
2009_118_jss_swf_hau_stv_20090611_richtlinien_zuschuesse_spo.pdf
2016_142_stv_hau_swf_bau_20161122_1_aenderungssatzung_erhebung_strassenausbaubeitraege.pdf
2017_109_stv_20170710_buergerbegehren_standort_feuerwehrgeraetehaus_ot_raisdorf.pdf
2014_191_stv_hau_uvs_20141111_benennung_widmung_von_strassen_wege_plaetze.pdf
2014_084_stv_hau_bau_20140505_31_aenderung_f_plan.pdf
2016_050b_hau_20160412_erlass_2_stadtverordnung_offenhalten_verkaufsstellen.pdf
2009_228_uvs_20091126_baumfaellungsantraege_stadt.pdf
2015_046_stv_hau_swf_20150309_haushalt_2015.pdf
2012_239_skp_20121114_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2013.pdf
2010_057_uvs_20100323_situation_bereich_wanderweg_aubrook.pdf
2011_042_stv_hau_20110217_stellenplan.pdf
2014_124_stv_20140617_wahl_eines_delegierten.pdf
2013_056_stv_hau_swf_skp_20130321_offene_ganztagsschule_uebernahme_betreute_grundschule.pdf
2013_005_stv_hau_swf_20130110_verkaufsoffene_sonn_und_feiertage_2013.pdf
2009_177_jss_hau_stv_20091022_verlaengerung_pachtvertrag_kan.pdf
2015_187_stv_hau_swf_20151112_erlass_ueber_offenhalten_verkaufsstellen_2016.pdf
2012_057b_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_kga_20120823_sportstaettenkonzept.pdf
2012_145b_stv_swf_uvs_20120705_hochspannungsnetzausbau_beschlossene_stellungnahme.pdf
2008_076_jss_hau_stv_20081023_bestellung_behindertenbeauftra.pdf
2016_036_stv_hau_swf_jss_20160303_einfuehrung_beauftragten_fuer_senioren_richtlinie.pdf
2016_053_swf_20160404_1_aenderungsgebuehrensatzung_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
2017_092_uvs_20170613_lebensraum_eremit_totenredder_weinbergsiedlung.pdf
2014_075_stv_20140401_anfrage_des_sv_bjoern_johansson.pdf
2014_087_stv_bau_20140505_2_aenderung_b_plan_nr_11.pdf
2017_103_stv_bau_uvs_20170713_bplan_3_rosenthal_am_rosensee_entwurfs_auslegungsbeschluss.pdf
2013_196_stv_hau_bau_20131119_b_plan_65_entwurfs_und_auslegungsbeschluss.pdf
2017_122_stv_20170809_buergerbefragung_zum_freibad.pdf
2012_108_kga_20120427_pachtvergleich_kleingartenanlagen.pdf
2017_101_stv_20170629_antrag_fraktion_buendnis_90_die_gruenen_vertreter_der_wir_b202.pdf
2014_197_stv_hau_swf_bau_20141118_abwasserpumpstation_neuwuehrener_weg.pdf
2016_166_stv_hau_20161117_aenderung_der_verwaltungsgliederung.pdf
2016_105_uvs_20160905_laermaktionsplan_der_stadt_schwentinental.pdf
2008_080_swf_hau_stv_20081016_vergnuegungssteuersatzung.pdf
2012_264_stv_20121213_foerdermoeglichkeit_kunstrasenplatz_anfrage_fdp.pdf
2012_145_swf_uvs_20120625_hochspannungsnetzausbau_stellungnahme.pdf
2014_147_uvs_20140929_unterschutzstellung_einer_blutbuche.pdf
2017_057_stv_hau_swf_20170503_beschluss_zur_jahresrechnung_2016.pdf
2016_154_stv_hau_swf_20161108_5_aenderung_schmutzwassergebuehrensatzung.pdf
2013_128_hau_swf_20130821_energetische_sanierung_des_rathauses.pdf
2013_145_stv_hau_swf_20130909_unvermutete_kassenpruefung.pdf
2017_151_stv_swf_skp_20170929_betreute_grundschule_a_lindgren_grundschule_ev.pdf
2014_088b_stv_bau_20140731_2_aenderung_b_plan_nr_11_unterste_koppel.pdf
2013_046_stv_uvs_20130228_erstellung_3_regionaler_nahverkehrsplan_2013_2017.pdf
2016_094_swf_bau_uvs_20160701_neuaufstellung_fplan_stadt_schwentinental.pdf
2015_133b_stv_hau_swf_20150917_gebuehrensatzung_sondernutzungen_oeffentl_strassen.pdf
2014_153_stv_hau_swf_20140903_i_nachtragshaushaltssatzung_2014.pdf
2014_001_jss_20131217_zuschuesse_sportvereine_2013.pdf
2009_191_uvs_20091013_radverkehr_einbahnstrassen.pdf
2014_141_uvs_20140916_verkehrsangelegenheiten_fussgaengerueberwege_tempolimits.pdf
2010_079_jss_swf_hau_stv_20100604_traegervertrag_offene_ganz.pdf
2008_015_swf_bau_hau_stv_20080000_sanierung_kleine_schwentin.pdf
2009_103_uvs_20090611_anordnung_halteverbot_bahnhofstraße.pdf
2013_111_stv_hau_swf_jss_20130726_drk_kindertagesstaette_schulstrasse_erneuerung_der_kueche.pdf
2009_221a_stv_20091116_kindergaerten_rathaus_pruefungsauftra.pdf
2016_183_bau_20161205_bauausfuehrung_fernsichtweg.pdf
2010_075_hau_stv_20100429_bestellung_gleichstellungsbeauftra.pdf
2013_038_stv_hau_swf_jss_20130306_einsatz_von_tagesmuettern.pdf
2013_082_stv_20130613_vertreter_gesellschafterversammlung.pdf
2017_118_skp_20170731_ass_organisatorische_verbindung_schule_selent.pdf
2016_012_stv_hau_swf_20160127_auseinandersetzung_ueber_kosten_schmutzwasserbehandlung.pdf
2011_007_uvs_20110106_wahl_stv_wf_klausdorf.pdf
2014_142_stv_uvs_20140916_verkerhsangelegenheiten.pdf
2009_018_stv_20090108_rederecht_seniorenbeirat.pdf
2012_073_jss_20120312_anbau_eines_containers_an_die_schwentinehalle.pdf
2016_097_uvs_20160706_altlasten__erdoelfoerderung_in_schwentinental.pdf
2010_082_swf_20100506_ndr_sommertour_beteiligung.pdf
2010_093_stv_20100531_verfahren_zur_einzelhandelsentwickl_os.pdf
2012_048_stv_hau_swf_bau_20120217_kanalreinigung_2012_klausdorf.pdf
2009_060_swf_hau_stv_20090415_strassenreinigungsgebuehrensat.pdf
2015_122_jss_20150903_baseballsparte_klinkenberg_antrag_rtsv.pdf
2017_117_hau_20170727_sachstand_freibadsanierung.pdf
2017_127_stv_hau_20170809_sanierung_modernisierung_freibad_buergerbegehren.pdf
2017_060_uvs_20170412_kleingartenwettbewerb_2017_bewertungstermin.pdf
2014_216_stv_hau_swf_20141119_3_gebuehrenaenderungssatzung_niederschlagswasserbeseitigung.pdf
2015_149_stv_hau_jss_20150916_satzung_errichtung_unterhaltung_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
2009_197_bau_20091020_auftrag_kanalsanierung_an_der_bek.pdf
2017_013_bau_20170206_kanalsanierungsmassnahmen_2017_vorgehensweise.pdf
2010_066_bau_swf_20100415_neuaufstellung_f-plan.pdf
2012_063_stv_20120306_aenderungsbeschluesse_haushaltsentwurf_2012.pdf
2013_027_stv_bau_20130212_31_aenderung_f_plan_aufstellungsbeschluss.pdf
2015_013_stv_jss_20150115_aktuelle_situation_der_fluechtlinge_in_schwentinental.pdf
2015_065_swf_uvs_20150402_taetigkeitsbericht_jahresabrechnung_2014_umweltberatung.pdf
2012_094_stv_hau_swf_bau_20120403_b_plan_65_aufstellungsbeschluss.pdf
2015_118_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20150625_neubesetzung_polizeistation.pdf
2012_097_stv_hau_bau_20120411_vorlage_0972012.pdf
2013_004_stv_hau_bau_20130115_1_aenderung_b_plan_nr_61_luetjenburger_strasse__bahnhofstrasse.pdf
2016_177_jss_20161125_haushaltsplan_2017.pdf
2013_181_uvs_20131031_verkehrssituation_duetschfeldredder.pdf
2009_154_bau_hau_stv_20090831_erlass_veraenderungssperre_b_p.pdf
2014_059b_stv_20140407_erneuter_entwurfs_und_auslegungsbeschluss_b_plan_57b.pdf
2015_104_uvs_20150608_strassenmarkierungsarbeiten_2015.pdf
2008_078_swf_hau_stv_20081016_hundesteuersatzung.pdf
2012_181_uvs_20120830_lichtsignalanlage_l_52.pdf
2013_098_jss_20130718_zuschussantraege_tennisclub_klausdorf_ev.pdf
2015_039_swf_20150216_buechereivertraege_zur_bv_021b_2015.pdf
2013_068_bau_20130411_1_aenderung_b_plan_61_entw_u_ausl_beschluss.pdf
2014_004_bau_20131216_vorstellung_kanalsanierung_2014.pdf
2013_068b_bau_20130416_20130416_1_aenderung_b_plan_61.pdf
2013_064_swf_bau_20130326_neuaufstellung_f_plan_stand.pdf
2013_122_uvs_laermaktionsplan_entwurfs-u_auslegungsbeschluss.pdf
2009_106_jss_20090602_spende_frauenhaus.pdf
2017_031_skp_20170303_jugendfeuerwehr_raisdorf_zuschuss_patenschaftsbesuch.pdf
2014_060b_stv_20140407_erneuter_entwurfs_und_auslegungsbeschluss_b_plan_57c.pdf
2009_045_uvs_swf_hau_stv_20090302_nutzung_wohnung_ff_klausdo.pdf
2017_034b_stv_hau_swf_20170428_2_aenderungssatzung_geb_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
2010_014_uvs_20100118_pflege_baumbestand.pdf
2010_049_hau_stv_20100304_uebertragung_aufgaben-kreis-ploen.pdf
2008_100_hau_stv_20081125_haushaltssatzung_haushaltsplan_200.pdf
2013_105_swf_hau_stv_20130726_bahnhof_pachtvertrag_parkplaetze.pdf
2010_194_stv_20101202_neuwahl_mitglieder_schulleiterwahlauss.pdf
2009_213_bau_20091117_haushaltsplan_2010.pdf
2012_244_stv_hau_swf_20121115_jahresrechnung.pdf
2015_197_stv_hau_20151130_stellenplan_fuer_das_jahr_2016.pdf
2013_195_stv_hau_bau_20131114_b_plan_nr_52_aufstellungsbeschluss.pdf
2015_178_stv_hau_swf_jss_20151110_haushalt_2016_schwentinentaler_kindertagesstaetten.pdf
2010_129_bau_20100810_strassenunterhaltungsmassnahmen_2010_2.pdf
2017_125_stv_hau_swf_jss_20170828_kunstrasenplaetze_errichtung_eines_zaunes.pdf
2015_161_uvs_20151027_bplan_68_doberkamp_68_umweltbelange.pdf
2010_034_jss_swf_hau_stv_20100211_aenderung_satzung_sportanl.pdf
2010_007_jss_swf_hau_stv_20100125_einsatz_tagesmuetter.pdf
2016_026b_stv_hau_20160217_5_aenderung_f_plan_preetzer_chaussee_ritzebeker_weg.pdf
2010_109_stv_20100307_kinderbetreuung_haus_der_kirche.pdf
2009_161_stv_20090909_antrag_spd_swg_kfz_zulassungsstelle.pdf
2010_105_hau_20100622_unterbringung_stadtverwaltung_stadtwer.pdf
2014_202_stv_swf_bau_uvs_skp_jss_kga_20141128_haushaltsentwurf_2015.pdf
2010_115_uvs_hau_stv_20100914_Wahl_stellv_wehrfuehrer_raisdo.pdf
2013_024_stv_bau_20130211_kanalsanierungsmassnahmen_2013_ot_raisdorf_ing_vertrag.pdf
2011_032_swf_20110215_doppik.pdf
2016_200_stv_20161205_antrag_buendnis90_j_harting_freibad.pdf
2016_126_swf_jss_20160915_antrag_spd_fraktion_sanierungsbedarf_sportstaetten.pdf
2014_063_uvs_20140312_anfrage_buendnis_90.pdf
2016_089_swf_uvs_20160627_potentialanalyse_ost_west_hauptverkehrsachse.pdf
2014_051_stv_swf_bau_20140311_aenderung_b_plan_42_praesentation.pdf
2015_128_uvs_20150904_einbau_rasengittersteine_ritzebeker_weg.pdf
2015_032_uvs_20150203_einfuehrung_digitalfunk_fuer_die_feuerwehren.pdf
2012_243_stv_hau_20121114_haushaltssatzung_und_haushaltsplan_2013.pdf
2010_190_uvs_20101126_maschinelle_strassenreinigung.pdf
2011_063_uvs_20110329_neuwahl_gwf.pdf
2016_085_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20160616_sitzungsplanung_2_halbjahr_2016.pdf
2014_135_swf_jss_20140623_kita_raisdorf_traegerschaft_und_finanzierung.pdf
2014_168_stv_swf_uvs_20140919_fracking.pdf
2015_073_uvs_20150424_einfuehrung_digitalfunk_feuerwehren.pdf
2012_187_stv_swf_uvs_20120910_sachstand_hochspannungsnetzausbau.pdf
2013_175_stv_20131030_b_plan_66_birkenstrasse___oppendorfer_weg.pdf
2015_148_jss_20150916_seniorenbeirat_taetigkeitsbericht.pdf
2009_084_swf_hau_stv_20090415_nutzung_wohnung_ff_klausdorf.pdf
2015_101_uvs_20150609_verkehrssicherheitsbericht_kreis_ploen_2014.pdf
2016_108_jss_20160809_kinderspielplaetze_aufloesung_von_2_spielplaetzen.pdf
2012_027_stv_hau_swf_20120202_zuschuss_knik.pdf
2017_146_stv_20170926_antrag_cdu_fraktion_umbesetzung_ausschuesse.pdf
2012_166_bau_20120725_b_plan_65.pdf
2012_177_jss_20120821_taetigkeitsbericht_seniorenbeirat.pdf
2017_071_stv_hau_swf_skp_20170518_vhs_schwentinental_traegerschaft_foerde_vhs.pdf
2016_040b_hau_20160412_jahresrechnung_2015_schlussbericht.pdf
2015_128b_uvs_20151127_mitteilungen_anfragen_einbau_rasengittersteine.pdf
2013_160_swf_uvs_20130924_hochspannungsnetzausbau_netzentwicklungsplan.pdf
2015_007_stv_hau_skp_20150119_buergerpreis_aenderung_vergaberichtlinien.pdf
2013_081_stv_20130610_wahl_delegierte_staedtebund.pdf
2009_072_bau_swf_20090409_antrag_aufhebung_b-plan_10.pdf
2009_218_hau_stv_20091117_haushaltspsatzung_haushaltsplan_20.pdf
2012_256_uvs_20121127_sachstand_hochspannungsnetzausbau.pdf
2012_111_hau_20120502_vii_verwaltungsbericht.pdf
2016_149_stv_hau_bau_20161031_umbau_pumpwerk_06_neuwuehrener_weg.pdf
2010_009_uvs_20100112_putzaktion_sauberes s_h_2010.pdf
2014_092_stv_swf_jss_20140430_teilwiederinbetriebnahme_drk_kindergarten.pdf
2015_181c_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20160121_2_aenderung_sitzungsplanung.pdf
2009_110_uvs_20090608_verlegungs_bushaltestelle_zum_see.pdf
2017_033_jss_20170309_aenderungsbeschluss_spielplatzschliessung_kammerkoppel.pdf
2010_100_swf_hau_stv_20100617_jahresabschluss_stadtwerke2009.pdf
2014_034_swf_uvs_20140205_regionalbahn_resolution_gegen_abkopplung.pdf
2014_015_bau_20140113_unterhaltungsmassnahme_gewaesser_ll_ordnung_klausdorf.pdf
2009_215_uvs_20091117_haushaltsplan_2010.pdf
2016_127b_stv_hau_20160926_aenderung_haushaltsstrukturen_antrag_cdu_fraktion.pdf
2014_154_stv_20140911_6_aenderung_b_plan_1.pdf
2012_029_stv_swf_bau_20120202_hochspannungsnetzausbau_kreisploen.pdf
2016_134_stv_hau_swf_jss_20161122_elternbeitraege_nutzung_kitas.pdf
2017_066_stv_hau_swf_20170515_unvermutete_kassenpruefung.pdf
2016_009_stv_hau_uvs_20160120_tierfuetterungsverbot_im_schwentinepark.pdf
2013_180_uvs_20131029_verkehrssituation_am_weinberg.pdf
2016_144b_stv_swf_bau_uvs_20161102_antr_b90gruene_standort_feuerw_geraetehaus.pdf
2008_085_bau_swf_hau_stv_20081023_kanalbaumassnahmen_2008.pdf
2017_044_stv_hau_uvs_20170418_zustimmung_zur_wahl_des_gemeindewehrfuehrers.pdf
2011_240b_stv_swf_bau_jss_20120322_praesentation_kunstrasen.pdf
2013_186_swf_uvs_20131028_umweltbildung_2014_in_schwentinental.pdf
2012_243c_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_kga_20121221_haushaltsplan_2012_anpassung.pdf
2014_025b_swf_20140313_jahresrechnung_2013.pdf
2008_030_jss_hau_stv_20080904_regeglung_vergabe_wohnungen.pdf
2014_083_stv_hau_bau_20140513_baggerarbeiten_dorfstrasse__bachstrasse.pdf
2014_061b_stv_20140407_erneuter_entwurfs_und_auslegungsbeschluss_b_plan_57d.pdf
2011_044_sv_hau_swf_bau_20110225_abwassergeb_satzung_sammelg.pdf
2009_219_hau_stv_20091117_stellenplan2010.pdf
2016_070_skp_20160523_fahrtenzuschuss_jugendfeuerwehr_raisdorf.pdf
2014_158_stv_swf_20140901_jahresabschluss_stadtwerke_2013.pdf
2012_139_stv_swf_20120529_mitteilung_kanalsanierung_klingenbergstrasse.pdf
2008_108_stv_20081204_buergerpreis_2008.pdf
2016_175_stv_hau_swf_uvs_20161122_umweltbildung_in_schwentinental_antrag_bund.pdf
2012_120_jss_20120511_anbau_schwentinehalle.pdf
2010_089_bau_20100520_strassenunterhaltung_2010_kanalsanieru.pdf
2017_067_swf_20170503_schaffung_kitaplaetze_schulzentrum_raisdorf.pdf
2012_006_swf_uvs_20120106_mitteilung_zuweisung_feuerschutzsteuer.pdf
2011_039_uvs_20110217_haushaltsplan.pdf
2016_059_jss_20160404_drk_ortsverein_raisdorf_kuendigung_traegervertraege.pdf
2013_114_stv_hau_swf_20130930_kindergarten_raisdorf_elternbeitraege.pdf
2017_124_stv_hau_jss_20170816_aenderung_richtlinie_verleihung_sportlermedaille.pdf
2009_188_skp_hau_stv_20091013_eigenstaendigkeit_grundschule_.pdf
2009_013_skp_swf_hau_stv_20090108_zuschuss_schuelerraustausc.pdf
2014_151_bau_20140815_reinigung_und_inspektion_von_kanaelen.pdf
2017_079b_stv_hau_20170704_drk_kita_raisdorf_einrichtung_einer_naturgruppe.pdf
2010_051_hau_stv_20100310_einrichtung_kfz_zulassungsstelle.pdf
2009_122_swf_hau_stv_20090619_anederungsvertrag_selent_schle.pdf
2011_204_stv_hau_swf_20111101_ueberplanmaessige_haushaltsmittel.pdf
2016_153_stv_hau_swf_20161108_4_aenderung_der_niederschlagswassergebuehrensatzung.pdf
2012_213_stv_hau_swf_bau_20121024_b_plan_57_d.pdf
2011_056_swf_uvs_20110316_werbung_stationen_sws.pdf
2009_137_jss_20090803_taetigkeitsbericht_behindertenbeauftra.pdf
2017_002_skp_20170113_grundschule_am_schwentinepark_sanierungsfortschritt.pdf
2008_028_swf_20080828_stadtentwicklung.pdf
2015_013b_stv_20150123_aktuelle_situation_fluechtlinge_schwentinental.pdf
2011_019_stv_hau_swf_20110125_spielgeraetesteuersatzung.pdf
2009_223_bau_hau_stv_20091119_abwassersatzung.pdf
2014_185_swf_20141107_kalkulation_benutzungsgebuehren_abwasserbeseitigung.pdf
2008_014_jss_hau_stv_20080825_richtlinie_sportlerehrung.pdf
2012_021_swf_bau_uvs_20120126_mitteilung_sperrung_bruecke_klausdorfer_kieler_strasse.pdf
2008_075_jss_swf_hau_stv_20081013_zuschuss_ats_suchtberatung.pdf
2014_214_stv_hau_bau_20141120_2_aenderung_b_plan_11_unterste_koppel.pdf
2013_070_stv_hau_swf_20130404_jahresrechnung_2012.pdf
2015_065b_swf_uvs_20150423_taetigkeitsbericht_jahresabrechnung_2014_umweltberatung.pdf
2012_170_stv_hau_skp_20120726_zusammenlegung_volkshochschulen.pdf
2010_152_swf_hau_stv_20101018_satzung_erhebung_strassenreini.pdf
2009_035_jss_swf_20090205_konjunkturprogramm_kinderbetreuung.pdf
2010_005_jss_20100112_zuschuesse_sportvereine_2009.pdf
2013_209_stv_hau_bau_20131115_31_aenderung_flaechennutzungsplan.pdf
2014_163_uvs_20140916_verkehrsangelegenheiten_sperrung_teilstrecke_bekholz.pdf
2013_003_bau_20130111_vorstellung_kanansanierungsmassnahme_2013_klausdorf.pdf
2015_182_stv_hau_jss_20151113_richtlinienaenderung_verleihung_sportlermedaille.pdf
2009_198_jss_hau_stv_20091016_satzung_obdachlosenunterkuenft.pdf
2017_061c_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20170927_2_aenderung_sitzungsplan_2_halbjahr_2017.pdf
2011_240_stv_20111214_errichtung_kunstrasenplatz_aubrook.pdf
2009_062_jss_skp_swf_hau_stv_20090306_konjunkturprogramm_II_.pdf
2009_232_stv_20091210_teilnahme_und_gebuehrenordnung_vhs_rai.pdf
2015_015_stv_hau_bau_20150126_bplan_65_im_dorfe_dorfstrasse_neuwuehrener_weg.pdf
2009_105_jss_hau_stv_20090602_seniorenbeirat_wahl_satzung.pdf
2017_029_skp_20170227_zuschuesse_kulturvereine_2016.pdf
2012_109c_stv_hau_swf_20120531_ev_kindergarten_klausdorf.pdf
2010_017_uvs_20100119_verlegung_haltestelle_zum_see.pdf
2010_004_skp_20100112_zuschuesse_kulturvereine_2009.pdf
2016_168_stv_hau_20161117_herausgabegrundsaetze_fuer_stadtmagazin.pdf
2012_088_swf_20120412_bahnhofs_wc.pdf
2012_150_stv_swf_20120628_jahresabschluss_sws.pdf
2014_006_bau_20140103_kanalmanagement_praesentation.pdf
2013_174_stv_20131025_32_aenderung_f_plan.pdf
2015_034_stv_hau_swf_20150212_satzung_veraenderungssperre_b_plan_57.pdf
2013_163_uvs_20130930_abfallberatung_umweltbildung.pdf
2010_044_uvs_bau_20100225_frostschaeden_auf_strassen.pdf
2010_008_uvs_20100111_fristen_gehoelzschnitt.pdf
2017_147_stv_20170926_antrag_swg_fraktion_erhalt_des_freibades.pdf
2012_065_swf_bau_jss_20120313_neubau_drk_kindergarten_parkplatzsituation.pdf
2010_055_jss_20100419_nutzung_sportanlagen.pdf
2016_178_skp_20161125_haushaltsplan_2017.pdf
2009_196_swf_hau_stv_20091014_gebuehrensatzung_wochenmaerkte.pdf
2015_158_hau_20150924_frauenfoerderplan_schwentinental_amt_selent_schlesen.pdf
2012_194_stv_hau_swf_uvs_20121002_aenderung_strassenreingungssatzung.pdf
2014_134_swf_20140623_aktueller_sachstand_neubau_eines_gasmotorenkraftwerks.pdf
2017_083_bau_20170607_durchfuehrung_niederschlagswasserbeseitigung_weinbergsiedlg.pdf
2014_036_stv_20140218_drk_kita_weiternutzung_gebaude_dorfstr.pdf
2011_215_stv_hau_swf_20111103_doppik_aktueller_stand.pdf
2013_155_stv_hau_swf_20130913_neubau_kita_klausdorf.pdf
2014_046_jss_20140306_umbenennung_jugendhaus_neue_heimat.pdf
2012_151_jss_20120712_zukunftsorientierte_seniorenpolitik.pdf
2012_236b_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20121120_haushaltsentwurf_2013.pdf
2010_033_jss_swf_hau_stv_20100211_satzung_spieliothek_klausd.pdf
2014_210_stv_hau_20141128_stellenplan_fuer_das_jahr_2015.pdf
2011_054_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20110315_drk_kita_sachs.pdf
2013_204_stv_hau_swf_uvs_20131112_haushaltsanmeldungen_feuerwehr.pdf
2012_059_hau_20120227_unterhaltsreinigung_rathaus.pdf
2009_009_uvs_20090120_laermaktionsplan.pdf
2014_076_stv_hau_20140403_beitritt_stadt_schwentinental_aktivregion.pdf
2012_041_swf_20120207_haushaltsplan_2012.pdf
2009_135_uvs_20090731_antrag_zufahrtssperre_fernsichtweg.pdf
2013_201_swf_20131119_haushaltsplan_fuer_2014.pdf
2012_146_uvs_20120621_mitteilung_regionaler_nahverkehrsplan.pdf
2009_159_bau_swf_20090908_zusammenlegung_abwasserbetriebe.pdf
2014_137_bau_20140624_neubau_kita_ruschsehn_reduziert-1.pdf
2016_160_stv_hau_20161107_berichtswesen_der_stadt_schwentinental.pdf
2008_043_hau_stv_20080910_berichtswesen.pdf
2014_146_uvs_20140916_ff_schwentinental_bericht_motivationskarte.pdf
2010_011_uvs_20100119_reservierung_kundenparkplatz_bahnhof.pdf
2012_215_stv_hau_bau_20121024_b_plan11_unterste_koppel.pdf
2012_071_jss_20120312_umkleidegebaeude_gerhard_scheerenberger_platz.pdf
2009_020_swf_hau_stv_20090109_kassenpruefung_03_09_2008.pdf
2010_151_jss_hau_stv_20100929_neubesetzung_beauftragter_fuer.pdf
2009_149_uvs_20090828_baustoffe_wassergebundene_wege.pdf
2008_097_uvs_20081119_haushaltsplan_2009.pdf
2012_190_uvs_20120914_digitalfunk_feuerwehren.pdf
2016_138_stv_20161122_offene_ganztagsschule_raisdorf_uebernahme_drk_kov_ostholstein.pdf
2008_057_swf_hau_stv_20081018_12_aenderungssatzung_strassenr.pdf
2016_055_bau_20160324_neuaufstellung_fplan_beschluss_gesamtvorentwurf.pdf
2012_240_uvs_20121114_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2013.pdf
2014_027_stv_20140203_information_buergermeisterwahl.pdf
2017_054_uvs_20170419_sanierung_b76_inneroertliche_massnahmen.pdf
2015_071_stv_hau_swf_20150421_bewertung_anlagevermoegen_auftragsvergabe.pdf
2016_128_stv_hau_swf_bau_uvs_20160907_infrastrukturausbau_ot_raisdorf.pdf
2017_153_stv_20171005_antrag_wir_buendnis90_die_gruenen_stadtjubilaeum_2018.pdf
2010_187_swf_hau_stv_20101118_1.nachtragshaushalt_2010.pdf
2013_101_stv_hau_swf_skp_20130718_buechereien_onleihe_zwischen_den_meeren.pdf
2014_171_uvs_20140929_sachstandsinformation_zur_umweltbildung.pdf
2017_061b_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20170918_1_aenderung_sitzungsplan_2_halbjahr_2017.pdf
2016_125_uvs_20160905_verkehrsangelegenheit_im_juern.pdf
2012_208_stv_hau_swf_skp_20121026_volkshochschule_in_schwentinental.pdf
2016_117_uvs_20161121_freiwilliges_oekologisches_jahr_besetzung_einsatzstelle.pdf
2009_019_jss_stv_20090108_seniorenfahrten_ab_2009.pdf
2012_024_swf_bau_20120203_mitteilungen_und_anfragen_f_plan_der_stadt_schwentinental.pdf
2016_132_stv_20160927_antrag_der_fraktion_buendnis_90die_gruenen__einzelvertreter_herr_j_harting_wir___hier_freibad.pdf
2014_049_stv_swf_bau_20140306_entwicklung_ostseepark.pdf
2014_193_stv_20141117_schulleiterwahlausschuss_wahl_der_mitglieder.pdf
2014_095_swf_skp_jss_20140519_kleinschwimmhalle_ot_raisdorf.pdf
2012_124_stv_hau_bau_20120521_kanalsanierung_2012.pdf
2011_062_uvs_20110322_laermaktionsplan.pdf
2012_057_jss_20120312_erstellung_sportstaettenkonzept.pdf
2017_015_stv_hau_swf_uvs_20170202_satzung_sondervermoegen_ff_raisdorf.pdf
2009_216_jss_20091117_haushaltsplan_2010.pdf
2010_185_stv_20101110_kostenzusammest._kindergartenneubau_ve.pdf
2014_114_swf_20140626_entwicklung_finanzielle_situation_stadt_schwentinental_2014.pdf
2009_181_jss_swf_20091007_zuschussantraege.pdf
2014_091_swf_20140502_erweiterung_e_mail_service.pdf
2015_017_skp_20150202_offene_ganztagsschule_aktueller_planungsstand.pdf
2009_014_skp_swf_hau_stv_20090115_zuschuss_akkordeonclub.pdf
2014_023b_stv_20140205_bestellung_einer_hauptamtlichen_gleichstellungsbeauftragten.pdf
2012_109_stv_hau_swf_jss_20120507_ev_kita_klausdorf_oeffnungszeiten.pdf
2013_077_stv_20130423_1_nachtragshaushalt_2013.pdf
2012_168b_swf_bau_20120802_ostseepark_b_plan_57.pdf
2009_005_uvs_20081216_neuwahl_ortswehrfuehrer_klausdorf.pdf
2016_137_stv_20161122_drk_kita_uebernahme_drk_kreisverband_ostholstein.pdf
2017_065_skp_20170512_shhb_zuschuss_fuer_dauerausstellung.pdf
2017_074_jss_20170523_aussensportanlagen_nutzungsvereinbarung_kunstrasenplatz.pdf
2011_186_stv_hau_swf_20111128_aenderung_gebuehrensatzung_schmutzwasserbeseitigung.pdf
2017_012_jss_20170131_kinder__und_jugendhaus_raumueberlassungsvertrag.pdf
2015_154_stv_hau_jss_20150916_aktuelle_situation_asylsuchende_schwentinental.pdf
2013_121_uvs_20130806_kartellverfahren_feuerwehrfahrzeuge.pdf
2013_104_stv_hau_swf_20130816_2_nachtragshaushalt_2013.pdf
2009_017_jss_20090123_rtsv_sprungbahn.pdf
2017_005_uvs_20170110_renaturierung_feldrain_antrag_bund.pdf
2017_009_jss_20170126_tsv_klausdorf_nutzungsvertrag_kunstrasenplatz.pdf
2013_162_stv_hau_swf_20130926_resolution_zum_thema_fracking.pdf
2017_081_stv_hau_swf_bau_uvs_20170529_neubau_geraetehaus_ff_raisdorf.pdf
2017_150_stv_hau_bau_uvs_20170928_asphaltierungsarbeiten_auf_l52.pdf
2008_073_jss_20081014_ferienpassaktionen_2008.pdf
2015_106_uvs_20150610_studie_entwicklung_neuwuehrener_au_panau.pdf
2014_061_stv_hau_swf_bau_20140317_entwurfs_und_auslegungsbeschluss_b_plan_57d.pdf
2013_212_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20131114_haushaltsentwurf_2014.pdf
2013_033_stv_20130225_belegungssituation_kitas_2013_2014.pdf
2010_073_swf_hau_stv_20100616_beschaffung_geraetewagenff_kla.pdf
2008_058_stv_wahlpruefungsausschuss_20080925_feststellung_gu.pdf
2011_017_stv_hau_swf_jss_20110408_pachtvertragsverlaengerung.pdf
2015_185_stv_hau_20151110_lagebericht_ministerium_fuer_inneres_aktuelle_fluechtlingszahlen.pdf
2014_143_uvs_20140918_verkehrsangelegenheiten_geschwindigkeitsmessungen.pdf
2011_034_stv_hau_swf_skp_20110217_schulsozialarbeit_als.pdf
2009_207_jss_20091030_neubau_kindergaerten.pdf
2014_203_skp_20141128_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2015.pdf
2014_102_uvs_20140519_strassenunterhaltungsmassnahmen_2014.pdf
2017_126_jss_20170828_kunstrasenplaetze_aktueller_sachstand.pdf
2009_123_swf_hau_stv_20090619_einfuehrung_doppik.pdf
2008_025_uvs_20080826_mitgliedschaft_schusteracht.pdf
2015_192_jss_20151123_haushaltsplan_fuer_2016.pdf
2009_116_jss_skp_swf_20090611_sanierung_kleinschwimmhalle_ra.pdf
2013_188_stv_20131104_erweiterung_mikrofonanlage_buergersaal_kosten.pdf
2008_061_swf_20080930_finanzierung_beschilderung_bundes_und_.pdf
2012_072_jss_20120312_errichtung_eines_sportplatzes_an_der_uttoxeterhalle.pdf
2011_001_skp_20110104_zuschuesse_kulturvereine.pdf
2013_007_jss_20130301_jugendarbeit_vertraege_und_hausordnung.pdf
2008_037_swf_hau_stv_jahresabschluss_gemeindebetriebe_2007.pdf
2015_194_stv_bau_20151123_haushaltsplan_fuer_2016.pdf
2010_076_swf_hau_stv_20100504_interessenbekundung_versorgung.pdf
2008_006_jss_swf_hau_stv_20080821_handhabung_gewaehrung_zusc.pdf
2009_031_bau_swf_20090123_ausbau_ritzebeker_oppendorfer_weg.pdf
2016_093_stv_20160629_antrag_fraktion_buendnis_90_die_gruenen_arbeitskreis_freibad.pdf
2013_142_stv_hau_20130830_nachtragshaushalt_2013.pdf
2010_150_swf_hau_stv_20101028_unvermutete_kassenpruefung.pdf
2012_095_stv_hau_swf_bau_20120403_b_plan_66_aufstellungsbeschluss.pdf
2013_223_stv_hau_swf_20131122_erlass_einer_stadtverordnung_verkaufsoffene_sonn_und_feiertage.pdf
2017_157_stv_bau_20171023_neuaufstellung_f_plan_stellungnahmen.pdf
2008_102_hau_stv_20081125_stellenplan_2009.pdf
2009_016_skp_20090108_zuschuss_maennergesangverein.pdf
2014_166_stv_uvs_20140916_regionaler_nahverkehrsplan_kreis_ploen.pdf
2008_091_swf_20081031_einzelhandelskonzept_ergaenzende_unter.pdf
2014_200_stv_hau_swf_jss_20141125_antrag_tck_bezuschussung_sanierung_heizungsanlage.pdf
2015_055c_jss_20150921_drk_kinder__und_schuelerhaus.pdf
2016_148_bau_uvs_skp_jss_20161020_finanzplanung_2017_bis_2021.pdf
2013_048_swf_20130306_gemeinsame_regionale_einzelhandelssteuerung.pdf
2017_022b_stv_hau_20170221_bereitstellung_zusaetzl_kita_plaetze_schwentinental.pdf
2014_047_uvs_20140305_regionales_rad_wanderwegenetz_schwentinental.pdf
2009_148_swf_20090827_entwicklung_ostseepark_baltic_center.pdf
2009_026_swf_hau_stv_20090116_waldkindergarten_fortfuehrung.pdf
2008_090_swf_hau_stv_20081106_schmutz_niederschlagswassergeb.pdf
2015_063_stv_hau_swf_20150415_jahresrechnung_2014.pdf
2011_006_stv_swf_20110126_offenhalten_verkaufsstellen.pdf
2016_152_stv_hau_swf_uvs_20161101_antrag_buendnis_90_die_gruenen_mitgliedschaft_rad_sh.pdf
2014_165_stv_hau_swf_20141028_satzung_erhebung_strassenreinigungsgebuehren.pdf
2012_226_stv_hau_swf_jss_20121122_drk_kindergarten_pippi_lotta.pdf
2017_156_stv_hau_swf_jss_20171011_sanierungsarbeiten_kita_arche_noah.pdf
2014_164_stv_hau_20140911_strassensanierung_2014.pdf
2015_021b_stv_hau_swf_20150216_kuenftige_fortfuehrung_stadtbuecherei.pdf
2013_244_stv_20130611_b_plan_61_1_Aend_anregungen_satzungsbeschluss.pdf
2010_060_jss_20100413_beauftragter_fuer_menschen_mit_behinde.pdf
2014_007_skp_20140113_ausgezahlte_zuschuesse_an_kultur_und_heimatvereine_2013.pdf
2017_016_stv_hau_swf_uvs_20170202_satzung_sondervermoegen_ff_klausdorf.pdf
2008_029_uvs_hau_stv_20080829_strassenbennung_wanderweg_schr.pdf
2009_127_swf_hau_stv_20090702_konzept_unterbringung_oeff._ei.pdf
2008_022_skp_20080821_schulsozialarbeit_offene_ganztagsschul.pdf
2009_193_skp_swf_hau_stv_20091019_satzung_u_gebuehrensatzung.pdf
2008_016_jss_swf_hau_stv_20080821_zuschussantraege_tsv.pdf
2016_154b_stv_20161122_5_aenderung_schmutzwassergebuehrensatzung.pdf
2013_030_bau_20130220_energetische_sanierung_schule_jugendhaus_klausdorf_bauprogramm.pdf
2017_011_jss_20170130_kitas_in_schwentinental_bedarfsprognose_platzangebot.pdf
2008_040_hau_stv_20080909_raumplanung.pdf
2009_157_swf_20090914_tourismus_schwentinental.pdf
2012_025_stv_hau_swf_uvs_20120131_strasseneinmuendung_l52.pdf
2017_080_stv_hau_swf_20170623_erlass_2_stadtverordnung_offenhalten_verkaufsstellen.pdf
2011_058_uvs_20120106_lkw_konzept_kiel.pdf
2016_005b_hau_20160421_antrag_tsv_klausdorf_zuschuss_100jahrfeier.pdf
2014_197b_stv_hau_swf_20141202_abwasserpumpstation_neuwuehrener_weg.pdf
2014_205_uvs_20141128_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2015.pdf
2011_008_stv_20110201_zustimmung_wf_klausdorf.pdf
2011_016_uvs_20110113_verkehrsleitsystem_ostseepark.pdf
2013_196b_stv_20131206_b_plan_nr_65_im_dorfedorfstrasseneuwuuehrener_weg.pdf
2014_072_stv_20140404_32_aenderung_f_plan.pdf
2009_212_bau_hau_stv_20091201_satzung_werbeanlagen.pdf
2011_239_stv_20111213_ergaenzung_satzung_abwasserbeseitigung.pdf
2015_197b_stv_20151208_stellenplan_fuer_das_jahr_2016.pdf
2017_056b_stv_hau_20170515_schlussbericht_jahresrechnung_2016.pdf
2016_104_stv_hau_uvs_20160912_zustimmung_zur_wahl_stellvertretender_ortswehrfuehrer_ffw_raisdorf.pdf
2016_170_stv_hau_swf_uvs_20161114_haushalt_2017_anmeldungen_der_freiwilligen_feuerwehren.pdf
2016_127d_stv_20160927_aenderung_haushaltsstrukturen_empfehlungsbeschluss_hau.pdf
2013_061_bau_20130321_auftragsvergabe_energetische_sanierung_astrid_lindgren_schule.pdf
2014_043_uvs_hau_stv_20140313_laermaktionsplan.pdf
2016_076b_stv_hau_20160617_1_nachtragshaushaltssatzung_2016.pdf
2017_003_stv_hau_swf_jss_20170127_drk_kita_pippi_lotta.pdf
2008_105_swf_20081201_sanierungs_dach_tg_raisdorf.pdf
2013_200_bau_20131119_haushaltsplan_fuer_2014.pdf
2012_080_stv_hau_swf_20120402_ersatzbeschaffung_tlf_ff_raisdorf.pdf
2009_059_jss_swf_hau_stv_20090423_tsv_div_kostenuebernahmen.pdf
2010_032_uvs_20100210_zusammenfuehrung_landschaftpl.pdf
2010_029_swf_hau_stv_20100202_wirtschaftsplan 2010BV.pdf
2016_145_uvs_20161026_umbenennung_des_bahnhofs.pdf
2017_152_stv_20171005_antrag_wir_buendnis90_die_gruenen_feuerwehrgeraetehaus_raisdorf.pdf
2014_042_skp_jss_20140310_teilumsetzung_sportstaettenkonzept.pdf
2009_225_swf_hau_stv_20091123_abwassergebuehren_und_kostener.pdf
2014_038_stv_20140224_aufwandsentschaedigung_ortswehrfuehrer.pdf
2015_076_uvs_20150427_sanierung_bundesstrasse_76.pdf
2012_112_uvs_20120511_ersatzbeschaffung_tlf_20_30.pdf
2008_021_skkp_20080821_uebersicht_feste_2009.pdf
2014_125_stv_20140616_auftragsvergabe_kindergarten_ruschsehn.pdf
2017_042_stv_hau_swf_bau_20170330_bplan_57_mergenthstr_gutenbergstrasse.pdf
2015_001_uvs_20141211_schnellere_bahnverbindung_kiel_luebeck.pdf
2013_129_stv_20130821_feststellung_der_gueltigkeit_der_gemeindewahl_26_mai_2013.pdf
2012_189_stv_20120919_gemeindewahlausschuss_kommunalwahl_nachwahl.pdf
2017_061_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20170418_sitzungsplanung_2_hj_2017.pdf
2011_234_swf_20111128_anschaffung_bueromoebel_auftragsvergabe.pdf
2009_187_skp_swf_hau_stv_20091025_gebuehrensatzung_sportanla.pdf
2012_100_stv_hau_20120412_dienstleistungsvertrag_ipads.pdf
2015_021_stv_hau_swf_skp_20150129_kuenftige_fortfuehrung_stadtbuecherei.pdf
2014_098_uvs_20140508_diverse_verkehrsangelegenheiten_ostseepark.pdf
2009_222_jss_swf_hau_stv_20091119_zuschussantraege.pdf
2009_141_bau_20090825_sanierung_rw_kanal_an_der_bek.pdf
2013_224_stv_hau_20131203_stellenplan_2014.pdf
2015_133_stv_hau_swf_uvs_20150811_sondernutzungssatzung_an_oeffentl_strassen.pdf
2014_162_uvs_20140916_verkehrsangelegenheiten_geschwindigkeitsreduzierung_rosenweg.pdf
2015_063b_stv_hau_swf_20150422_beschluss_zur_jahresrechnung_2014_schlussbericht.pdf
2016_098e_stv_hau_swf_20161124_sanierung_freibad_fortgeschriebene_kostenberechnung.pdf
2012_142_stv_hau_swf_uvs_20120607_hochspannungsnetzausbau_im_kreis_ploen.pdf
2012_238_jss_20121114_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2013.pdf
2012_109b_stv_hau_swf_jss_20120522_kindergarten_klausdorf.pdf
2015_026_stv_hau_skp_20150129_aufbereitung_ueberwachung_schwimm__und_badebeckenwasser.pdf
2016_092_uvs_20160704_verkehrsberuhigungsmassnahmen_bereich_fernsichtweg.pdf
2012_205_stv_hau_swf_bau_20121024_abfuhr_und_beseitigung_von_abwasser.pdf
2009_023_uvs_20090114_baumfaellungsantraege_schwentinental.pdf
2016_064_hau_20160421_antrag_b90_gruene_beiladung_stadtvertreter.pdf
2009_004_stv_20090202_wahl_ortswehrfuehrer_klausdorf.pdf
2010_086_bau_20100512_kanalsanierung_klausdorf_2010_info.pdf
2015_007c_stv_20150224_buergerpreis_aenderung_vergaberichtlinien.pdf
2008_049_bau_swf_hau_stv_20080912_stellungnahme_landesentwic.pdf
2016_119_bau_uvs_20160831_strassensanierungs__und_unterhaltungsmassnahmen_2017.pdf
2014_157_stv_hau_swf_skp_jss_20140828_schliessung_kleinschwimmhalle.pdf
2017_056_stv_hau_swf_20170407_jahresrechnung_2016.pdf
2009_168_skp_hau_stv_20090924_entgeltsatzung_vhs_klausdorf.pdf
2015_196_stv_hau_20151123_haushaltssatzung_haushaltsplan_fuer_2016.pdf
2013_063_skp_20130321_zuschuss_singkreis_fahrt_nach_schoeneiche.pdf
2016_029_skp_20160216_ausgezahlte_zuschuesse_kultur_heimatvereine_2015.pdf
2016_091_uvs_20160704_kreuzung_b_202_anschlussstelle_b_76.pdf
2010_179_stv_20101103_schulleiterwahlausschuss.pdf
2011_041_swf_20110217_haushaltsplan.pdf
2013_083_stv_20130613_kindergartensituation.pdf
2014_092b_stv_swf_jss_20140512_teilwiederinbetriebnahme_drk_kindergarten.pdf
2011_014_uvs_20110120_oepnv_befragung.pdf
2015_167b_stv_hau_swf_bau_uvs_20151116_unterbringung_von_fluechtlingen.pdf
2015_049_stv_hau_swf_20150311_haushalt_2015_genehmigung_kommunalaufsicht.pdf
2010_097_uvs_20100715_anbringung_verkehrsspiegel_gutenbergst.pdf
2017_148_stv_20171004_freibad_buergerbefragung.pdf
2012_154_stv_hau_swf_uvs_20120802_knik_hus.pdf
2017_116_stv_20170713_antrag_buendnis90_die_gruenen_stadtentwicklung.pdf
2009_153_bau_20090831_bauleitplanung_ostseepark_teilung_gelt.pdf
2012_044_stv_swf_uvs_20120209_hochspannungsnetzausbau.pdf
2012_104_uvs_20120420_vollsperrung_klingenbergstrasse.pdf
2008_059_swf_20080930_stadtentwicklung_leistungsabruf_wefers.pdf
2009_139_jss_20090803_zuschussantrag_ats_suchtberatung.pdf
2010_070_skp_20100419_offene_ganztagsschule.pdf
2012_213b_stv_20121114_b_plan_57_d_westlich_liebigstrasse.pdf
2008_071_skp_swf_hau_stv_20081023_fortfuehrung_rathauskonzer.pdf
2015_131_uvs_20150803_regelung_fuer_kameradschaftskassen_feuerwehren.pdf
2013_140_stv_20130903_bestellung_vertretung_gesellschafterversammlung__weisung_stv.pdf
2012_092_stv_hau_swf_20120403_abwasserbeseitigungssatzung.pdf
2015_164_stv_hau_swf_20151012_6_aenderung_strassenreinigungsgebuehrensatzung.pdf
2009_144_uvs_hau_stv_20090831_satzung_gruenanlagen.pdf
2015_055_jss_20150317_kinder__und_schuelerhaus_raumklima.pdf
2015_193_skp_20151123_haushaltsplan_fuer_2016.pdf
2009_231_stv_20091210_buergerpreis_2009.pdf
2012_005_skp_20120113_alb_schw_gem_schule_begrenzung_schuelerzahlen.pdf
2015_146_stv_hau_bau_20150903_bplan_68_doberkamp_aufstellungsbeschluss.pdf
2014_207_swf_20141128_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2015.pdf
2008_001_uvs_hau_stv_20080812_lf_16_feuerwehr_klausdorf.pdf
2012_211_stv_hau_swf_bau_20121024_b_plan_57_b.pdf
2014_062_uvs_20140313_mitteilungen_und_anfragen_sanierung_b76.pdf
2014_094_stv_hau_swf_20140505_schaffung_eines_anbaus_gebauede_turm_als.pdf
2015_006_stv_hau_skp_20150119_grundschule_gemeinschaftsschule_schwentinental_namensgebung.pdf
2014_161_stv_hau_swf_jss_20140901_vertrag_kindertagesstaette.pdf
2012_017_uvs_20120119_mitteilung_ueberflutung_der_bek.pdf
2009_201_bau_hau_stv_20091021_aufstellungsbeschluss_2_aender.pdf
2013_220_stv_hau_swf_20131121_betrauungsakt_freibad_schwentinental.pdf
2016_010b_stv_hau_swf_uvs_20160229_pachtangleichung_kleingartenanlagen_stadt_schwentinental.pdf
2010_030_swf_hau_20100128_heizung_feuerwehr_klausdorf.pdf
2014_085_bau_20140508_2_aenderung_b_plan_52.pdf
2014_094b_stv_swf_skp_20140514_umbaumassnahmen_als_betreute_grundschule.pdf
2011_038_skp_20110217_haushaltsplan.pdf
2009_163_uvs_swf_hau_20090928_strassenreinigungs_u_gebuehren.pdf
2013_025_stv_bau_20130211_kanalsanierungsmassnahme_2013_ot_raisdorf_preetzer_strasse___3_bauabschnitt.pdf
2009_173_jss_hau_stv_20090924_satzung_jugendhaus_klaudorf.pdf
2011_236_stv_hau_swf_20111129_mietvertrag_rathaus.pdf
2017_154_stv_20171006_antrag_cdu_fraktion_sicherung_nahversorgung_klausdorf.pdf
2013_021_swf_20130212_gemeinsame_regionale_einzelhandelssteuerung.pdf
2017_078_stv_hau_swf_jss_20170524_entwicklung_senioreneinrichtung_st_anna.pdf
2012_230_stv_hau_swf_jss_20121121_kindertagesstaetten_in_schwentinental.pdf
2009_065_stv_20090312_stadtverordnung_offenhalten_verkaufsst.pdf
2014_206_jss_20141128_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2015.pdf
2012_077b_stv_20120507_klausdorfer_tage_2012.pdf
2014_199_stv_hau_swf_jss_20141118_antrag_tsv_klausdorf_zaunanlage_machbarkeitsstudie.pdf
2017_022_stv_hau_swf_20170214_bereitstellung_zusaetzl_kita_plaetze_schwentinental.pdf
2013_029_stv_bau_20130214_b_plan_65_aufstellungsbeschluss.pdf
2009_172_jss_hau_stv_20090924_satzung_und_benutzungsgebuehre.pdf
2016_069_uvs_20160509_taetigkeitsbericht_2015_umweltberatung.pdf
2012_098_stv_hau_swf_20120403_haushaltsmaessige_auswirkungen_tarifabschluss.pdf
2015_062_stv_hau_swf_skp_20150416_grundschule_schwentinepark_raumakustik.pdf
2012_237_bau_20121114_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2013.pdf
2014_113_hau_20140519_verwaltungsbericht_2013.pdf
2015_041_bau_20150306_kanalmanagement_vorstellung_umsetzungskonzept.pdf
2012_057c_stv_hau_swf_skp_jss_20121203_sportentwicklungsplanung.pdf
2009_202_swf_hau_stv_20091029_kassenpruefung_01_09_2009.pdf
2013_020_swf_20130204_einfuehrung_eines_buergerhaushalts.pdf
2017_113_stv_hau_20170713_praesentation_sanierung_freibad_schwentinental.pdf
2012_099_stv_hau_swf_uvs_20120412_hochspannungsnetzausbau_im_kreis_ploen.pdf
2012_216_uvs_20121119_schwentinepark_nterhaltung_holzbruecke.pdf
2012_074_stv_hau_20120402_wahl_wehrfuehrer_ff_raisdorf.pdf
2010_020_bau_20100121_baumassnahmen_hasenkamp_feldkamp.pdf
2014_122_stv_bau_20140605_uebertragung_auftragserteilung_kanalsanierungsmassnahmen.pdf
2017_125b_stv_hau_20170922_kunstrasenplaetze_errichtung_eines_zaunes.pdf
2015_060_stv_hau_swf_skp_20150407_offene_ganztagsschule.pdf
2012_107_swf_jss_20120503_drk_kita_liste_bedarfsplanung.pdf
2016_020_stv_hau_swf_bau_20160208_kanalreinigung_inspektion_2016_auftragsvergabe.pdf
2009_214_skp_20091117_haushaltsplan_2010.pdf
2009_233_hau_stv_20091207_taetigkeit_beauftragter_u_stellv_b.pdf
2013_156_gwa_20130916_festlegung_wahlbezirke.pdf
2015_098_stv_hau_swf_skp_20150601_schulen_schwentinental_schulische_assistenz.pdf
2012_199_hau_20121009_hochspannungsnetzausbau_stellungnahme_2.pdf
2016_183b_stv_20161213_bauausfuehrung_fernsichtweg_auftragsvergabe.pdf
2011_043_stv_hau_20110217_haushaltssatzung_haushaltsplan.pdf
2015_183_stv_hau_swf_jss_20151116_ev_kindertagesstaette_klausdorf_traegervertrag.pdf
2008_062_swf_20081002_verfahrens_einzelhandelskonzept.pdf
2014_215_stv_hau_bau_20141120_2_aenderung_b_plan_52_rosenthal_kronsbruch.pdf
2013_227_jss_skp_uvs_swf_20131129_umweltbildung_fassung_2.pdf
2009_167_skp_hau_stv_20090924_satzung_vhs_klausdorf.pdf
2013_189_stv_hau_swf_20131106_aenderung_schmutzwassergebuehrensatzung.pdf
2013_070b_stv_hau_20130416_beschluss_zur_jahresrechnung_2012.pdf
2015_061b_stv_hau_swf_skp_20150602_albert_schweitzer_schule_kooperation.pdf
2015_153_uvs_20150909_information_umweltbildung_schwentinental_2015.pdf
2017_025_hau_20170509_verwaltungsbericht_2014_bis_2016.pdf
2009_221b_stv_20091116_kindergarten_rathaus_konzept_unterbri.pdf
2014_018_stv_bau_20140122_aenderung_flaechennutzungsplan.pdf
2017_023_jss_20170220_zuschuesse_an_sportvereine_2016.pdf
2016_041_swf_20160330_beschluss_zur_jahresrechnung_2015.pdf
2013_030c_stv_20130222_energetische_sanierung_schule_jugendhaus_klausdorf_kostenschaetzung.pdf
2013_179_uvs_20131029_fahrradverkehr_gutenbergstrasse.pdf
2016_180_swf_20161125_haushaltsplan_2017.pdf
2009_189_uvs_20091013_baumfaellungsantraege_schwentinental.pdf
2012_039_uvs_20120207_haushaltsplan_2012.pdf
2012_218_stv_20121023_anfrage_fdp_problemlage_atrium.pdf
2012_107_stv_20120426_drk_kita_aussengruppe_knikhus.pdf
2017_098_stv_gwa_20170627_kommunalwahl_2018_informationen.pdf
2016_048_hau_20160314_berufung_des_seniorenbeauftragten_und_stellvertreter.pdf
2015_191_uvs_20151123_haushaltsplan_fuer_2016.pdf
2014_009_stv_hau_swf_skp_20140124_einfuehrung_einer_sekundarstufe_ll.pdf
2016_118_swf_bau_uvs_20160829_zustand_der_strasse_fernsichtweg.pdf
2008_032_swf_hau_stv_20080901_1_nachtragshaushalt_2008.pdf
2014_184_uvs_20141030_bund_umweltbildung_schwentinental_zuschuss.pdf
2013_012_swf_20130124_verkauf_des_bahnhofs.pdf
2017_019_uvs_20170202_faellung_baeume_auf_staedt_grundstueck.pdf
2010_026_swf_hau_stv_20100204_jahresabschl_stadtwerke_2008.pdf
2009_158_hau_stv_20090907_sanierung_kleinschwimmhalle_raisdo.pdf
2016_102_uvs_20160721_aktion_saubere_stadt_2017.pdf
2014_208_stv_hau_20141128_haushaltssatzung_haushaltsplan_2015.pdf
2009_206_jss_20091026_finanzielle_beteiligung_tagesmuetter.pdf
2017_160_stv_hau_swf_jss_20171026_aenderung_satzung_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
2016_018_stv_hau_swf_20160204_eilentscheidung_buergermeister_anschaffung_radlader.pdf
2014_039_jss_20140311_drk_kinder_und_schuelerhaus_am_schwentinepark.pdf
2009_107_uvs_20090611_verkehrsprobleme_menschen_mit_behinder.pdf
2009_162_jss_20090917_seniorenfahrten_2010.pdf
2013_079b_bau_20130522_b_plan_66_praesentation.pdf
2016_201_stv_20161207_aufnahme_unterbringung_von_fluechtlingen.pdf
2016_125b_uvs_20160913_verkehrsfuehrung_im_juern.pdf
2012_209_uvs_20121019_sanierung_gewaesser_ot_raisdorf.pdf
2017_017_uvs_20170210_neubau_geraetehaus_ff_raisdorf.pdf
2015_099_stv_hau_swf_20150604_1_nachtragshaushaltssatzung_fuer_2015.pdf
2010_065_swf_20100419_ndr_sommertour.pdf
2013_217_swf_bau_20131121_verkehrssicherheit_an_regenrueckhaltebecken_und_sandfaengen.pdf
2013_214_stv_hau_swf_uvs_20131122_beschaffung_eines_mannschaftstransportwagens_fuer_die_ff_klausdorf.pdf
2014_219_stv_hau_jss_20141120_wahl_des_seniorenbeirates_2015.pdf
2013_126_stv_bau_20130819_kanalsanierungsmassnahme_ot_klausdorf.pdf
2015_057_jss_20150320_neuregelung_hallenzeiten_uttoxeterhalle.pdf
2010_021_bau_swf_hau_stv_20100122_kanalsanierung_2010.pdf
2016_034_stv_hau_swf_jss_20160224_ev_kindertagesstaette_raisdorf_antrag_auf_bereitstellung.pdf
2014_017_bau_20140116_aenderung_b_plan_nr_11.pdf
2014_218_stv_hau_20141124_wahl_schiedsleute_2015.pdf
2012_243b_stv_hau_20121206_haushaltssatzung_und_haushaltsplan.pdf
2016_181_stv_hau_20161125_haushaltssatzung_haushaltsplan_2017.pdf
2012_097b_stv_hau_bau_20120418_vergabeunterlagen_drk_kita.pdf
2008_035_swf_20080901_sanierung_lehrschwimmhalle_klausdorf.pdf
2015_016_stv_hau_bau_20150128_6_aenderung_b_plan_1_gewerbegebiet_klausdorf_raisdorf.pdf
2013_115_jss_20130805_seniorenpolitische_workshopreihe.pdf
2015_186_stv_hau_swf_uvs_20151112_haushalt_2016_freiwillige_feuerwehren.pdf
2012_116_jss_20120511_schulschachmeisterschaft.pdf
2013_194_bau_jss_20131119_vergabe_architektenleistungen_neubau_evangelischer_kindergarten_klausdorf.pdf
2014_108_hau_20140515_sportstaettenkonzept_stadt_schwentinental_architektenvertrag.pdf
2015_024_uvs_20150203_sanierung_der_bundesstrasse_76.pdf
2015_009_jss_20150112_zuschuesse_an_sportvereine_2014.pdf
2016_083_hau_20160606_gesetz_zur_veroeffentlichung_der_bezuege.pdf
2014_178_stv_hau_bau_20141020_2_aenderung_b_plan_52_rosenthal_kronsbruch.pdf
2011_220_stv_hau_20111110_stellungnahme_srb.pdf
2012_168_swf_bau_20120726_ostseepark_b_plan_57.pdf
2009_113_hau_20090604_satzungsrecht.pdf
2014_211_stv_hau_swf_bau_20141118_kanalmanagement_auftragsvergabe_ingenieurleistungen.pdf
2013_164_bau_20131108_entwurfsvarianten_zweite_aenderung_bplan_11.pdf
2010_130_bau_20100812_strassenbeleuchtung_schwentinental.pdf
2015_022_stv_hau_uvs_20150203_zustimmung_zur_wahl_ortswehrfuehrung.pdf
2014_212_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20141118_sitzungsplanung_1_halbjahr_2015.pdf
2012_011_stv_hau_swf_bau_20120116_kanalsanierung_2012_raisdorf.pdf
2009_166_skp_hau_stv_20090924_gebuehrensatzung_betreute_grun.pdf
2016_133_skp_20161011_grundschule_am_schwentinepark_schulhofumgestaltung.pdf
2011_018_jss_20110121_grandplatz_klausdorf.pdf
2009_091_jss_20090423_richlinien_gewaehrung_zuschuesse_sport.pdf
2014_174_stv_hau_20141010_erlass_1_stadtverordnung_offenhalten_von_verkaufsstellen.pdf
2015_059_skp_20150318_rathauskonzerte_saison_2014_2015_und_2015_2016.pdf
2008_020_uvs_20080821_blindenampel_gewerbegebiet.pdf
2012_210b_stv_20121113_b_plan_57_a_neue_mitte_carl_zeiss_strasse.pdf
2014_111_stv_20140526_b_plan_nr_57_a_d.pdf
2009_192_uvs_swf_hau_stv_20091015_straßenausbaubeitragssatzu.pdf
2009_046_jss_20090312_zuschuss_rtsv_sprungbahn.pdf
2009_078_uvs_swf_20090421_wasserwanderweg_schwentine_bootsei.pdf
2013_089_stv_20130612_nutzung_bahnhofsgebaeude_und_parkplatz.pdf
2012_212_stv_hau_swf_bau_20121024_b_plan_57_c.pdf
2015_166_skp_20151103_2_fortschreibung_schulentwicklungsplan_kreis_ploen.pdf
2012_113_stv_20120510_aenderung_gesellschaftsvertrag.pdf
2012_206_swf_20121024_kalkulation_benutzungsgebuehren_abwasserbeseitigung.pdf
2013_043_uvs_20130305_laermaktionsplan_stadt_schwentinental.pdf
2014_152_stv_bau_20140814_kanalsanierungsmassnahmen_2014.pdf
2012_053_jss_20120216_zukunftsorientierte_seniorenpolitik.pdf
2015_181e_stv_20160317_sitzungsplanung_4_aenderung.pdf
2010_002_jss_hau_stv_20100111_satzung_bildung_seniorenbeirat.pdf
2010_054_jss_swf_hau_stv_20100326_pippi_lotta_kindergarten.pdf
2012_001_swf_20111221_stadtverordnung_offenhalten_von_verkaufsstellen.pdf
2017_086_uvs_20170620_verkehrssicherheitsbericht_2016_keis_ploen.pdf
2010_045_uvs_20100226_verlegung_haltestelle-zum_see.pdf
2010_085_hau_stv_20100507_mitgliedschaft_staedtebund2011.pdf
2016_161_jss_20161104_mitteilung_pflegebedarfsplanung_kreis_ploen.pdf
2009_169_skp_hau_stv_20090924_honorarordnung_vhs_klausdorf.pdf
2015_087_stv_hau_20150504_neubau_ev_kindertagesstaette_klausdorf.pdf
2013_203b_stv_hau_20131206_haushaltssatzung_und_haushaltsplan_2014.pdf
2010_038_jss_swf_hau_stv_20100212_zuschuss_ag_verbaende.pdf
2014_058_stv_hau_swf_bau_20140317_entwurfs_und_auslegungsbeschluss_b_plan_57a.pdf
2009_015_skp_20090108_zuschuss_singkreis.pdf
2016_143_uvs_20161011_entwicklung_offenlandflaechen_schwentine_rosenfelder_see.pdf
2009_109_bau_swf_hau_stv_20090608_aufgabendelegation_vergabe.pdf
2015_198_stv_hau_swf_bau_20151124_kanalsanierungsmassnahme_2015_auftragsvergabe.pdf
2014_002_jss_20140108_baumaengel_neubau_drk_kinder_und_jugendhaus.pdf
2008_066_bau_swf_hau_stv_20081014_b_plan_20_anregungen_stell.pdf
2012_061_stv_20120302_neuwahl_der_ortswehrfuehrung_raisdorf.pdf
2014_192_stv_hau_swf_uvs_20141111_haushaltsanmeldungen_feuerwehren_fuer_2015.pdf
2010_080_skp_swf_hau_stv_20100527_spurensucher_vhs_raisdorf.pdf
2010_081_bau_20100506_erweiterte_durchfuehrung_abwasseraufga.pdf
2012_242_stv_hau_20121114_stellenplan_2013.pdf
2015_025_uvs_20150203_geschwindigkeitsmessungen_im_stadtgebiet.pdf
2012_248_uvs_20121126_bericht_laermaktionsplan.pdf
2012_078_stv_hau_swf_20120320_anfrage_fdp_thema_buergerhaushalt.pdf
2013_141_bau_20130913_kanalsanierung_ot_klausdorf_2013_auftrag.pdf
2010_062_uvs_20100326_ausbesserung_schaeden_k48undl52.pdf
2016_081_jss_20160606_zustand_der_kinderspielplaetze_im_stadtgebiet_schwentinental.pdf
2016_047_uvs_20160311_fracking_aktueller_stand.pdf
2017_079_stv_hau_swf_jss_20170524_drk_kita_raisdorf_einrichtung_einer_pilgergruppe.pdf
2011_065_uvs_20110331_halteverbot_fernsichtweg.pdf
2010_103_swf_hau_stv_20100623_kfz_zulassungsstelle.pdf
2014_025_swf_20140204_eckdaten_zur_jahresrechnung_2013.pdf
2013_199_uvs_20131119_haushaltsplan_fuer_2014.pdf
2012_115_jss_20120510_gestaltung_jugendarbeit.pdf
2015_007b_stv_hau_20150216_buergerpreis_aenderung_der_vergaberichtlinien.pdf
2011_002_stv_hau_swf_skp_20110112_schriftzug_alb_schw_schule.pdf
2017_055_uvs_20170424_neubau_geraetehaus_ofw_raisdorf.pdf
2016_098d_stv_hau_swf_20161122_sanierung_freibad_ueberarbeitete_kostenberechnung.pdf
2016_157_stv_hau_swf_20161103_unvermutete_kassenpruefung.pdf
2009_075_jss_swf_hau_stv_20090430_kindertagesstätten_zusaetz.pdf
2016_008_uvs_20160126_umweltbildung_durch_bund_projekt_trockenwiese.pdf
2012_066_bau_20120308_bauleitplanverfahren.pdf
2017_027_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20170223_wahlausschussbildung_kommunalwahl_2018.pdf
2010_068_jss_20100428_sanierung_tennisplaetze_klausdorf.pdf
2009_008_uvs_20090113_geschwindigkeitsbeschraenkung_neuwuehr.pdf
2015_060b_stv_20150520_offene_ganztagsschule___finanzierung.pdf
2015_181_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20151104_sitzungsplanung_1_halbj_2016.pdf
2014_044_uvs_20140310_einrichtung_fussgaengerueberwege.pdf
2014_155_stv_20140915_6_aenderung_b_plan_1.pdf
2012_047_stv_hau_swf_skp_20120309_betreute_grundschule.pdf
2012_079_stv_20120323_schreiben_shhb.pdf
2017_142_skp_20170920_zukunftskonzept_schw_schulen_raumnutzungsplaene.pdf
2017_010_swf_skp_jss_20170131_kitas_schw_umbaumassnahmen_zusaetzl_plaetze.pdf
2013_198_skp_20131119_haushaltsplan_fuer_2014.pdf
2009_199_jss_swf_hau_stv_20091016_gebuehrensatzung_obdachlos.pdf
2009_108_uvs_hau_stv_20090609_laermaktionsplan_stellungnahme.pdf
2012_153_uvs_20120717_minigolfanlage.pdf
2008_099_swf_20081121_haushaltsplan_2009.pdf
2016_131_stv_20160926_antrag_buendnis_90_j_harting_wir_aktivregion.pdf
2009_074_bau_swf_20090104_stellungnahme_fortschreibung_winde.pdf
2014_213_stv_hau_swf_20141118_4_satzungsaenderung_schmutzwasserbeseitigung.pdf
2010_176_uvs_swf_20101026_verkehrsleitsystem_ostseepark.pdf
2012_016_bau_20120120_kanalsanierungsmassnahmen_2012.pdf
2011_224_stv_hau_swf_20111122_unvermutete_kassenpruefung.pdf
2014_128_bau_20140624_erneuter_entwurfs_und_auslegungsbeschluss_b_plan_65.pdf
2013_208_stv_hau_swf_skp_20131113_haushaltsanmeldungen_schulen.pdf
2017_124b_stv_hau_20170906_aenderung_richtlinien_verleihung_sportlermedaillen.pdf
2009_195_swf_hau_stv_20091014_satzung_wochenmaerkte.pdf
2017_119_stv_hau_swf_skp_20170821_betreute_gs_an_als_zuschusszahlung.pdf
2012_004_stv_hau_swf_skp_20120102_grundschule_schwentinental_namensgebung.pdf
2009_106_jss_20090615_kuendigung_mitgliedschaft_frauenhaus_p.pdf
2009_058_swf_stv_20090302_pruefung_jahresrechnung_2008.pdf
2013_157_gwa_20130916_festlegung_wahltag_buergermeisterwahl.pdf
2012_077_skp_20120319_klausdorfer_tage_dorfplatzfest.pdf
2009_012_hau_stv_20090106_zuschuss_tsv.pdf
2014_099_uvs_20140508_diverse_verkehrsangelegenheiten_zum_see.pdf
2015_096_stv_hau_swf_skp_jss_20150601_umsetzung_sportstaettenkonzept_schulsportplatz.pdf
2017_064_jss_swf_hau_stv_20170519_Kindertagespflege_U3_Traeger_AWO_S-H.pdf.pdf
2013_033b_swf_jss_20130307_belegungssituation_kindertagesstaetten.pdf
2009_128_swf_hau_stv_20090702_zuschuss_dachsanierung_tennish.pdf
2008_038_bau_hau_stv_20080904_ergaenzungsbeschluss_b_plan_57.pdf
2014_160_bau_20140828_eilentscheidung_buergermeister_sitzungsfreie_zeit.pdf
2008_007_jss_hau_stv_20080820_richtlinie_buergerpreis.pdf
2009_164_skp_swf_hau_stv_20090924_aenderungssatzung_buechere.pdf
2014_133_bau_20140620_anbau_eines_klassenraumes_in_der_astrid_lindgren_schule.pdf
2016_169_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20161117_haushaltsentwurf_2017.pdf
2009_077_uvs_20090406_erweiterung_rad_und_wanderwege_schuste.pdf
2017_014_stv_hau_uvs_20170202_zustimmung_wahl_stellv_ow_ff_klausdorf.pdf
2014_089_swf_uvs_20140505_hochspannungsnetzausbau.pdf
2013_197_jss_20131119_haushaltsplan_fuer_2014.pdf
2012_001_jss_20130114_zuschuesse_an_sportvereine_2012.pdf
2017_025b_hau_20170515_verwaltungsbericht_2014_2016.pdf
2015_204_stv_20151222_termine_der_feuerwehren_2016.pdf
2012_249_uvs_20121120_mitteilungen_und_anfragen_antrag_seniorenbeirat.pdf
2011_228_stv_hau_swf_20111128_kanalsanierungsmassnahme_2010_01.pdf
2013_109_stv_hau_swf_skp_20130808_grundschule_am_schwentinepark__anerkennung_als_offene_ganztagsschule.pdf
2009_180_jss_swf_hau_stv_20091019_nutzungsvereinbarung_schue.pdf
2016_174_stv_20161122_gemeinsamer_antrag_cdu_spd_swg_fwu_schw_appell_an_kreistag.pdf
2016_202_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20161207_sitzungsplan_1_halbjahr_2017.pdf
2014_140_stv_uvs_20140707_aufwandsentschaedigung_ortswehrfuehrung_und_stellvertreter.pdf
2012_214_stv_20121019_feststellung_ergebniss_buergerentscheid.pdf
2015_108_uvs_20150611_mitteilungen_schnellere_bahnverbindung_kiel_luebeck.pdf
2015_110_uvs_20150610_kleingartenwettbewerb_2015.pdf
2016_076_swf_20160530_1_nachtragshaushaltssatzung_fuer_2016.pdf
2010_189_swf_hau_stv_20101122_Aenderungssatzung_schmutzwasse.pdf
2009_186_skp_swf_hau_stv_20091025_sportstaettenordnung.pdf
2013_019_stv_bau_20130207_kanalreinigung_und_inspektion_2013_ot_klausdorf.pdf
2013_185_stv_hau_swf_20131028_finanzierung_neubau_evangelischer_kindergarten_klausdorf.pdf
2016_127c_stv_hau_20160926_aenderung_haushaltsstrukturen_antrag_buendnis90_die_gruenen.pdf
2013_125_stv_hau_20130815_buergermeisterwahl.pdf
2013_080_stv_bau_20130510_b_plan_65_entlassung_landschaftsschutz.pdf
2010_154_jss_20101005_ferienpassaktionen_2010.pdf
2012_103_skp_20120507_zuschussantrag_shhb.pdf
2009_137_uvs_swf_20090902_auftrag_geraetewagen_logistik_ff_k.pdf
2009_155_stv_20090902_geraetewagen_logistik_ff_klausdorf_ueb.pdf
2015_052_stv_hau_swf_20150312_bericht_ueberoertliche_pruefung_stadt_schwentinental.pdf
2016_023_stv_hau_swf_20160209_neufassung_hundesteuersatzung.pdf
2009_025_uvs_20090119_aktion_saubere_stadt.pdf
2009_022_bau_swf_hau_stv_20090113_b_plan_20_ergaenzung_bv_06.pdf
2016_010c_swf_20160407_pachtangleichung_kleingartenanlagen.pdf
2009_165_skp_hau_stv_20090924_satzung_betreute_grundschule_r.pdf
2012_171_stv_hau_swf_jss_20120731_kindergartenbetriebsvereinbarung_ev_kirchengemeinde.pdf
2015_202_stv_20151130_zwei_antraege_buendnis90_die_gruenen.pdf
2017_123b_stv_20170918_entwicklung_im_ostseepark_erteilung_planungsauftrag.pdf
2010_074_bau_hau_stv_20100427_kanalbaumaßnahme_hasenkamp_fel.pdf
2017_112_uvs_20170713_bplan_3_rosenthal_am_rosensee_empfehlungsbeschluss.pdf
2008_068_bau_swf_20081016_strassenausbauvorhaben_und_neufass.pdf
2017_138_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20170907_1_nachtragshaushaltssatzung_und_plan_2017.pdf
2015_027_stv_hau_swf_20150204_einrichtung_eines_ehrenamtsbueros.pdf
2014_204_bau_20141128_haushaltsplan_fuer_das_jahr_2015.pdf
2015_160_stv_hau_swf_20151026_1_aenderung_tabelle_verwaltungsgebuehren.pdf
2013_079_bau_20130513_b_plan_66_entwurfs_und_auslegungsbeschluss.pdf
2008_031_bau_swf_hau_stv_20080829_aufstellungsbeschluss_einz.pdf
2010_016_uvs_20100118_sachbeschaedigung_ostseepark.pdf
2015_177_stv_hau_swf_skp_20151110_haushalt_2016_schwentinentaler_schulen.pdf
2009_142_jss_20090825_verlaengerung_pachtvertrag_kanugelaend.pdf
2016_071_stv_20160518_genehmigung_haushalt_2016.pdf
2011_187_stv_hau_swf_20111128_aenderung_gebuehrensatzung_niederschlagswasserbeseitigung.pdf
2016_050_swf_20160324_2_stadtverordnung_offenhalten_von_verkaufsstellen.pdf
2015_068_uvs_20150407_fracking_info_staedteverband.pdf
2010_135_uvs_20100824_anbringung_verkehrsspiegel_eichkrog.pdf
2009_048_uvs_20090305_verkehrssituation_sonnenhoehe.pdf
2010_099_swf_hau_stv_20100621_traegervertrag_offene_ganztags.pdf
2008_037_swf_hau_stv_20080904_jahresabschluss_gemeindebetrie.pdf
2016_158_stv_hau_swf_20161108_bewertung_staedtischer_grundstuecke_haushaltsmittel.pdf
2015_176_stv_hau_swf_bau_uvs_skp_jss_20151112_haushaltsentwurf_2016.pdf
2012_096_stv_hau_swf_bau_jss_20120410_vorlage_0962012.pdf
2014_188_stv_hau_swf_skp_20141111_haushalt_2015_anmeldungen_kindertagesstaetten.pdf
2013_182_stv_hau_swf_20131025_buergermeisterwahl_2014_stellenanzeige.pdf
2015_074_uvs_20150424_organisationsaenderung_polizei.pdf
2011_222_stv_20111115_strassenreinigung.pdf
2009_124_jss_20090618_uebersicht_sportstaettennutzung.pdf
2008_050_hau_stv_20080912_bildung_seniorenbeirat.pdf
2009_090_jss_swf_hau_stv_20090427_einheitliche_gebuehrenordn.pdf
2015_143_bau_skp_jss_20150818_umsetzung_des_sportstaettenkonzeptes.pdf
2014_096_jss_20140512_antrag_des_rtsv_aufstellung_eines_containers.pdf
2013_092_stv_20130617_neubau_kita_ev_kirche_klausdorf_ruschsehn.pdf
2012_114_jss_20120507_ev_kirche_klausdorf_kita_neubau.pdf
2010_177_swf_hau_stv_20101028_überoertliche_prüfung_stadt.pdf
2013_086_stv_20130617_3_aenderung_hauptsatzung.pdf
2012_192_stv_hau_swf_jss_20121009_anbau_schwentinehalle.pdf
2013_042_jss_20130313_behindertenbeauftragter_bericht_der_verwaltung.pdf
2016_144_stv_hau_swf_bau_uvs_20161026_geraetehaus_ortsfeuerwehr_raisdorf.pdf
2016_036b_hau_20160412_einfuehrung_seniorenbeauftragter_richtlinie.pdf
2013_044_swf_uvs_20130307_hochspannungsnetzausbau_im_kreis_ploen.pdf
benutzungsgebuehren_2015_2017abwasserbeseitigung_stellungnahme_20141127.pdf
AB_20130422_Zulassung_Wahlvorschlaege_2013.pdf
AB_20131221_3_aenderungssatzung_schmutzwassergebuehrensatzung.pdf
AB_20151214_richtlinien_verleihung_sportlermedaillen.pdf
AB_20160114_bekanntmachung_nachruecken_stadtvertreterin.pdf
AB_20140522_Laermaktionsplan.pdf
AB_20150309_bekanntmachung_haushaltssatzung_2015.pdf
AB_20150330_bekanntmachung_pruefbericht_2010_2013.pdf
AB_20130930_Gueltigkeit_Gemeindewahl_2013.pdf
AB_20141219_hebesatzsatzung_2015.pdf
AB_20151130_strassenreinigungsgebuehrensatzung_6_aenderung.pdf
AB_20131004_Laermaktionsplan_Auslegung.pdf
AB_20131007_Einreichung_Wahlvorschlaege.pdf
AB_20130123_Aufstellungsbeschluss_2_Aenderung_BebauungsplanNr11.pdf
AB_20140210_Zulassung_Wahlvorschlaege_Buergermeisterwahl_2014.pdf
AB_20150202_2aenderung_b_plan_52_rosenthal_kronsbruch_im_juern.pdf
AB_20170814_auslegung_entwurfes_b_plan_raisdorf_nr_3_rosenthal_am_rosensee.pdf
AB_20140611_gueltigkeit_Buergermeisterwahl_2014.pdf
AB_20141020_Beschluss_BPlan_Nr66.pdf
AB_20140514_57C_erneuter_Auslegungsbeschluss.pdf
AB_20170908_wahlbekanntmachung.pdf
AB_20130304_BPlan57A_Stadt Schwentinental.pdf
AB_20140514_57B_erneuter_Auslegungsbeschluss.pdf
AB_20131028_Rattenbekaempfung_2013.pdf
AB_20130531_Gemeindewahlergebnis_2013.pdf
AB_20140514_57D_erneuter_Auslegungsbeschluss.pdf
AB_20151016_sondernutzungssatzung_an_oeffentl_strassen_mit_geb_anlage.pdf
AB_20140120_Oeffentliche_Auslegung_Entwurf_BPlan65.pdf
AB_20150710_ab_aufstellungsbeschluss_bplan_67_pr_chaussee_ritzeb_weg.pdf
AB_20170529_bekanntmachung_aufloesung_interessentenschaft_weinbergsiedlung.pdf
AB_20130424_Entwurfs_Auslegungsbeschluss.pdf
AB_20121123_3_Aenderungssatzung_Strassenreinigungsgebuehren.pdf
AB_20160520_2_stadtverordnung_offenhalten_von_verkaufsstellen_2016.pdf
AB_20141124_genehmigung_31_aenderung_flaechennutzungsplan.pdf
AB_20151012_aufstellungsbeschluss__bplan_68_doberkamp.pdf
AB_20131109_B_Plan_66_erneute_auslegung.pdf
AB_20140926_Bekanntmachung_I_Nachtragshaushaltssatzung_2014.pdf
AB_20161202_bekanntmachung_strassenreinigungsgebuehrensatzung_7_aenderung.pdf
AB_20140929_bekanntmachung_oeffentliche_auslegung_2_aenderung_b-Plan_11unterste_koppel.pdf
AB_20121123_Honrarordnung_Volkshochschule.pdf
AB_20170410_beteiligung_lep_windenergienutzung.pdf
AB_20151012_oeffentliche_auslegung_entwurf_bplan_68_doberkamp.pdf
AB_20131221_haushaltssatzung_2014.pdf
AB_20140512_Wahlbekanntmachung_Europawahl.pdf
AB_20130128_Einreichung_Wahlvorschlaege_Gemeindewahlpdf.pdf
AB_20130304_B-Plan61_Bekanntmachung_Aufstellungsbeschluss.pdf
AB_20140303_Wahlbekanntmachung_Buergermeister.pdf
AB_20151016_satzung_ueber_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
AB_20170825_bekanntmachung__einsicht_waehlerverzeichnis.pdf
AB_20170320_haushaltssatzung_2017.pdf
AB_20130822_einladung_wahlpruefungsausschuss.pdf
AB_20160819_1_nachtragshaushaltssatzung_haushaltsjahr_2016.pdf
AB_20130325_Schoeffenwahl_2014.pdf
AB_20131007_Einladung_Gemeindewahlausschuss.pdf
AB_20121219_2_satzungsaenderung_abwassersatzung.pdf
AB_20140417_Auslegung_Waehlerverzeichnis.pdf
AB_20130909_Wahlbekanntmachung_Bundestagswahl.pdf
AB_20130701_1_Aenderung_BPlan61.pdf
AB_20161230_bekanntmachung_ausbaubeitragssatzung_1_aenderung.pdf
AB_20130128_Widerspruch_Datenuebermittlungen_Melderegister.pdf
AB_20140929_auslegung_6_aenderung_b-plan_1_Gewerbegebiet_klausdorf_raisdorf.pdf
AB_20140127_Oeffentlichkeitsbeteiligung_Baugesetzbuch_Aenderung_B-Plan.pdf
AB_20140627_Aufstellungsbeschluss_2_Aenderung_BPlan11_Unterste_Koppel.pdf
AB_20141010_genehmigung_32_aenderung_fplan_birkenstraße_oppendorfer_weg.pdf
AB_20160822_bekanntmachung_ueber_fruehzeitige_oeffentlichkeitsbeteiligung_des_fplanes.pdf
AB_20130919_Liste_Gemeindewahlausschuss_Buergermeisterwahl.pdf
AB_20151016_gebuehrensatzung_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
AB_20140613_Satzung_1_Verlaengerung_Geltungsdauer_VAE-Sperre_BPlan57.pdf
AB_20130430_1_Nachtragshaushaltssatzung_2013.pdf
AB_20141219_sw_gebuehrensatzung_4_aenderungssatzung_2015.pdf
AB_20121219_haushaltssatzung_2013.pdf
AB_20150710_ab_20150710_bekanntmachung_aufhebung_1_aenderung_bplan_42_bahnhofstrasse.pdf
AB_20161202_bekanntmachung_niederschlagswassergebuehrensatzung_4_aenderung.pdf
AB_20150819_1__nachtragshaushaltssatzung_2015.pdf
AB_20140514_57A_erneuter_Auslegungsbeschluss .pdf
AB_20130820_Einsichtnahme_Waehlerverzeichnis.pdf
AB_20130304_FPlan_Fruehzeitige_oeffentlichkeitsbeteiligung_Billigung_Rahmenplan.pdf
AB_20140522_2_Aenderung_BPlan52.pdf
AB_20140224_Stadtverordnung_Offenhalten_Verkaufsstellen.pdf
AB_20170529_bekanntmachung_2_gebuehrenaenderungssatzung_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
AB_20121123_Satzung_Volkshochschule.pdf
AB_20151221_1_stadtverordnung_ueber_das_offenhalten_von_verkaufsstellen_2016.pdf
AB_20170713_bekanntmachung___wahlkreiseinteilung_kommunalwahl_2018pdf.pdf
AB_20130304_B-Plan65_Erw_Geltungsbereich Aufstellungsbeschluss.pdf
AB_20170317_bekanntmachung_satzung_kameradschaftskasse_ofw_raisdorf.pdf
AB_20130429_Wahlbekanntmachung_Kreis-und_Gemeindewahl_2013.pdf
AB_20130911_2_Nachtragshaushaltssatzung_2013.pdf
AB_20121219_2_satzungsaenderung_niederschlagswasser_gebuehrensatzung.pdf
AB_20120917_Wahlniederschrift.pdf
AB_20161202_bekanntmachung_schmutzwassergebuehrensatzung_5_aenderung.pdf
AB_20170612_bekanntmachung_aufhebung_aufstellungsbeschluss_bplan_57.pdf
AB_20141029_Anordnung_Rattenbekaempfung.pdf
AB_20140116_Einladung_Gemeindewahlausschuss.pdf
AB_20140120_Oeffentliche_Auslegung_Entwurfes_31_Aenderung_FPlan .pdf
AB_20150112_bekanntmachung_2_aenderung_b_plan11.pdf
AB_20160307_hundesteuersatzung_ab_01012016.pdf
AB_20151016_benutzungsordnung_der_gemeinschaftsunterkuenfte.pdf
AB_20140210_32_Aenderung_Flaechennutzungsplanes_FPlan.pdf
AB_20160520_haushaltssatzung_2016.pdf
AB_20160229_bekanntmachung_aufstellungsbeschluss_5_fplanaenderung.pdf
AB_20150625_2_stadtverordnung_offenhalten_verkaufsstellen.pdf
AB_20170529_bekanntmachung_veraenderungssperre_b_plan_69.pdf
AB_20141219_strassenreinigungsgebuehrensatzung_5_aenderungssatzung_2015.pdf
AB_20121123_2_Aenderungssatzung_Strassenreinigungssatzung.pdf
AB_20170317_bekanntmachung_satzung_kameradschaftskasse_ofw_klausdorf.pdf
AB_20150302_wahl_der_schiedsfrau_oder_des_schiedsmannes.pdf
AB_20141029_vertagung_sitzung_stadtvertretung.pdf
AB_20131223_Aufstellungsbeschluss_BPlan52_2.Aenderung.pdf
AB_20140403_STV_Nachruecken_Harting.pdf
AB_20161212_1_stadtverordnung_offenhalten_von_verkaufsstellen_2017.pdf
AB_20130304_BPlan57D_Schwentinental.pdf
AB_20130916_Aufstellungsbeschluss_1._Aenderung_BPlan42_Bahnhofstrasse.pdf
AB_20130308_Stadtverordnung_Offenhalten_Verkaufsstellen_2013.pdf
AB_20141219_hundesteuersatzung_1_aenderungssatzung_2015.pdf
AB_20150309_aufhebung_veraenderungssperre_b_plan_57_mergenthalerstrasse_gutenbergstrasse.pdf
AB_20170317_bekanntmachung_aufloesung_interessentenschaft_weinbergsiedlung.pdf
AB_20121219_3_satzungsaenderung_beseitigung_schmutzwasser_aus_sammelgruben_und_kleinklaeranlagen.pdf
AB_20150427_beschluss_6_aenderung_b_plan_1_gewerbegebiet_klausdorf_raisdorf.pdf
AB_20131109_32_Aenderung_FPlan.pdf
AB_20130920_Truppenübung_Bundeswehr.pdf
AB_20131111_4_Aenderungssatzung_Strassenreinigungsgebuehren.pdf
AB_20150309_beschluss_b_plan_nr_65_im_dorfe_dorfstrasse_neuwuehrener_weg.pdf
AB_20151214_1_aenderung_verwaltungsgebuehrentabelle_stadt_schwentinental.pdf
AB_20140718_Auslegung_BPlane65.pdf
AB_20160509_aufstellungsbeschluss__bplan_raisdorf_nr_3_rosenthal__am_rosensee.pdf
AB_20141219_nw_gebuehrensatzung_3_aenderungssatzung_2015.pdf
AB_20170414_bekanntmachung_bplan_69_aufstellungsbeschluss.pdf
AB_20120903_Abstimmungsbekanntmachung.pdf
AB_20170421_wahlbekanntmachung.pdf
AB_20150819_4_aenderungssatzung_der_hauptsatzung.pdf
AB_20160311_bekanntmachung_beschluss_ueber_bplan_68_doberkamp.pdf
AB_20150309_haushaltsplan_2015.pdf
AB_20170811_2_stadtverordnung_offenhalten_verkaufsstellen_2017.pdf
AB_20121123_Gebuehrenordnung_Volkshochschule.pdf
AB_20150306_festsetzung_des_termins_fuer_die_wahl_des_neuen_seniorenbeirates.pdf
AB_20130603_Entwurfs_Auslegungsbeschluss_BPlan66.pdf
AB_20130429_Einsicht_Waehlerverzeichniss_Schwentinental.pdf
AB_20120821_SWS _pruefungsergebnis_2011.pdf
AB_20120813_Bekanntmachung_Waehlerverzeichnis.pdf
AB_20171020_einreichung_wahlvorschlaege_gemeindewahl_mai_2018.pdf
AB_20140210_Einsicht Wählerverzeichnis_Buergermeisterwahl.pdf
AB_20170407_bekanntmachung_einsicht_waehlerverzeichnis.pdf
AB_20170908_1_nachtragshaushaltssatzung_haushaltsjahr_2017.pdf